Til borgere

Geomatic er et data- og analysehus, der leverer data og analyser til en lang række danske og nordiske B2C-virksomheder. På denne side har vi samlet information til dig som borger, der søger svar på, hvordan vi arbejder med data om danske husstande og personer, og hvordan arbejdet er reguleret i lovgivningen

Om uanmodet markedsføring

Uanmodet markedsføring er markedsføring målrettet personer, som ikke selv har ønsket det eller bedt om det. Markedsføringen kan være et fysisk brev med dit navn og adresse anført, eller det kan være et telefonopkald. En virksomhed må kontakte dig med uanmodet markedsføring, så længe de tydeligt gør opmærksom på, hvor de har dine oplysninger fra, og om din ret til at frabede dig yderligere henvendelser fra dem. Dette skal de naturligvis respektere

 

En af kilderne til at rette uanmodet markedsføringshenvendelser er offentlige data fra teleselskaberne, men det kan også være andre offentlige data, hvor dit navn og kontaktoplysninger står anført

 

Distribution af nummeroplysningsdata er en del af Geomatics virke

Én af vores ydelser er at levere nummeroplysningsdata til virksomheder og organisationer som en såkaldt datadistributør

 

Om nummeroplysningsdata

I Telelovens §31 pålægges teleselskaberne at stille navne, telefonnumre og adresser på deres abonnenter til rådighed for "enhver". Det er det, vi populært kalder telefonbogen. Undtagelser er, hvis abonnenten har bedt teleselskabet om udeladt nummer. Virksomheder har dermed lov til at indsamle data om teleabonnenternes navn, adresse og telefonnummer og udstille og distribuere disse i tjenester, bl.a. til uanmodet markedsføring, forudsat at databeskyttelseslovgivningen overholdes, herunder at der er et lovligt behandlingsgrundlag

 

Distribution og videresalg af nummeroplysningsdata

Nummeroplysningsdata er tilgængelige for enhver og kan distribueres systematisk af datadistributører som Geomatic. Vi henter disse data, behandler dem og videresælger dem til markedsføring og indsamlingsorganisationer, så de kan bruge dem til at udsende relevant kommunikation

 

Geomatics behandling af nummeroplysningsdata

Vi behandler nummeroplysningsdata ved at kvalitetstjekke og validere dem. Det betyder bl.a. at vi tjekker, om personer, der er registreret i nummeroplysningsdata, fremgår af Robinsonlisten. Det er nemlig et lovkrav, at personer på Robinsonlisten frasorteres udtræk af nummeroplysningsdata, der sælges til markedsføring, ligesom det er i både virksomheder og organisationers interesse, at data er kvalitetssikrede, så de ikke unødigt kommer til at kontakte fx et barn eller en afdød. Derfor samarbejder vi med CPR-kontoret for at sikre datakvaliteten. Alligevel kan det dog ikke garanteres 100 %, at der ikke er børn blandt modtagerne

 

Hvor gamle er Isak og Cindy?

Danmarks Statistiks navnebarometer angiver udbredelsen (populariteten) af fornavne målt per fødeår. Hermed kan man ved opslag blive klogere på, om Isak og Cindy sandsynligvis er børnebørn, bedsteforældre eller midt i mellem. Prøv selv her

 

Eksempel

En mand, Claus, køber en mobiltelefon til sine to børn Joachim og Josephine. Han registrerer dem i deres navn. På det tidspunkt håndterer Geomatic de tre navne sådan, at kun Claus betragtes som modtager, idet han samtidig er ejer af en lejlighed

 

Hvis nu til gengæld lejligheden sælges eller Claus af en eller anden grund ryger ud af telefonbogen, vil hans søn Joachim optræde som den, der ser mest voksen ud på listen; navnet Joachim lever op til en forventet alder på over 18 år, og derfor sættes han på modtagerlisten hos kunden. Det er ærgerligt, men uundgåeligt

 

Uanmodede henvendelser fra nødhjælpsorganisationer

Nødhjælpsorganisationer har lov til at gennemføre indsamlinger og opsøgende arbejde for at skaffe donorer med hjemmel i Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2 og Markedsføringslovens § 10, stk. 2

 

Nødhjælpsorganisationernes indsamlinger betragtes desuden ikke som markedsføring, og de er derfor ikke juridisk forpligtede til at frasortere personer på Robinsonlisten. I praksis vælger mange dog at gøre det alligevel

 

Telefonsalg: Undtagelserne fra forbuddet

Uanmodede markedsføringshenvendelser (altså henvendelser med det formål at sælge forbrugeren et kommercielt produkt) i form af telefonsalg er som udgangspunkt ikke tilladt. Der er dog undtagelser fra dette forbud. Følgende brancher må gerne bedrive telefonsalg:

  • Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
  • Bøger
  • Forsikringer
  • Abonnement på redningstjenester og sygetransport

 

Reklamebeskyttelse: Du kan skrive dig på Robinsonlisten gratis

Robinsonlisten administreres af CPR, og du kan skrive dig på listen ved at logge ind på borger.dk. Det er gratis at komme på Robinsonlisten

 

Når du står på Robinsonlisten må virksomheder ikke henvende sig til dig i markedsføringsøjemed uden dit samtykke og de har en pligt til at sikre sig mod dette. Nødhjælpsorganisationer, foreninger og politiske partier er imidlertid undtaget fra disse bestemmelser og må juridisk gerne kontakte dig, selvom du står på Robinsonlisten. De fleste vælger dog at respektere Robinsonlisten alligevel

 

Når du står på Robinsonlisten, kan du ikke samtidig have navne- og adressebeskyttelse hos CPR. Det skyldes, at Robinsonlisten er en offentligt tilgængelig liste, da det jo ellers ikke ville være muligt for virksomheder at sikre sig mod at kontakte personer på listen. Beder du derfor om navne- og adressebeskyttelse efter at være kommet på Robinsonlisten, ryger du af listen. Du kan desuden godt optræde i telefonbogen, selvom du har navne- og adressebeskyttelse i CPR, hvis ikke du selv har bedt dit teleselskab om at få dit nummer udeladt

 

Om indsamling og behandling af data fra offentligt tilgængelige registre

Udover nummeroplysningsdata distribuerer og anvender vi også data fra andre offentlige registre. Det kan du se en oversigt over her. Selvom registrene indeholder data om dig eller din husstand, kan du/din husstand kun i sjældne tilfælde blive fjernet fra registrene. Det vil under alle omstændigheder være registerejeren, der skal behandle din indsigelse. Du kan læse mere om lovligheden af indsamling og behandling af personoplysninger fra offentligt tilgængelige registre samt dine muligheder for indsigelser på denne side hos Datatilsynet.

Har du stadig spørgsmål til Geomatics indsamling og brug af persondata?

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål ovenfor, kan du sende os en mail, som vores jurist vil besvare hurtigst muligt. Vi henstiller dog til, at du først læser teksten ovenfor, da den giver svar på de mest almindelige spørgsmål.