Datadistribution

Vi distribuerer data fra flere forskellige registre. Får overblikket over, hvilke data, datakilder samt særlovgivning

Vi indhenter og behandler offentlige tilgængelige data med henblik på opbevaring samt anvendelse og videregivelse til vores kunder. Vi er dataansvarlige for de data vi selvstændigt indhenter og behandler og vi agerer som databehandler for vores kunder.

 

Vi behandler følgende data i Danmark:

  • Nummeroplysningsdata (§31 teledata) fra de enkelte teleudbydere
  • Udbudsdata fra Boliga ApS
  • OIS-data (ejendomsdata) fra SKAT
  • CVR-data fra Erhvervsstyrelsen
  • Oplysninger distribueret af Statstidende

 

Tilsvarende behandler vi data fra øvrige lande i Norden, samt efter opgavens karakter data fra øvrige lande.

 

Du kan finde de fleste variable fra hvert register i vores datakataloger, og du kan læse mere om diskretionering og statistik på vores metode-side

 

I forbindelse med indhentningen, samt distributionen af data har vi indgået et kontraktgrundlag med de enkelte registerejer, der regulerer betingelser for anvendelse samt videregivelse af data for blandt andet at sikre, at anvendelse samt videregivelse sker inden for rammerne af gældende lovgivning.

 

Særlovgivning for offentlige data

Anvendelsen og videregivelse af offentlige data er reguleret af Databeskyttelseslovgivningen (GDPR og Databeskyttelsesloven) samt af de forskellige tilhørende særlovgivninger:

  • Nummeroplysningsdata, Teleloven (særligt § 31)
  • OIS-data, BBR-loven, OIS-bekendtgørelsen
  • CVR-data, CVR-loven
  • Tinglysningsdata, Tinglysningsloven

 

Du kan blive klogere på de juridiske rammer, vi distribuerer data under, i vores vejledninger, som du finder i vores publikationsliste

 

ISAE-revision

Vi er revideret inden for de internationale revisionsstandarder; ISAE (International Standards on Assurance Engagements) 3402 og 3000, begge type 2.

 

ISAE 3402 dokumenterer ordentlige it-forhold hos Geomatic, mens ISAE 3000 dokumenterer overholdelsen af databeskyttelsesforordningen (GDPR)

 

keyboard_arrow_rightLæs mere om os