Datadistribution

Vi distribuerer data fra flere forskellige registre. Får overblikket over, hvilke data, datakilder samt særlovgivning

Vi indhenter offentlige tilgængelige personoplysninger (offentlige data) med henblik på opbevaring samt anvendelse og videregivelse til vores kunder. Vi agerer derfor som datadistributør for tilfælde, hvor leverancen er i form af et datadump af offentlige data

 

Vi er datadistributør for følgende data, der fremgår af de opførte fortegnelser af registerejerne:

 • Navne- og nummeroplysningsdata (teledata), registerejer: TDC
 • Udbudsdata, registerejer: Boliga ApS
 • OIS-data (ejendomsdata), registerejer: SKAT
 • CVR-data, registerejer: Erhvervsstyrelsen
 • Svenske teledata - distribueret af IDM
 • Udbudsdata - distribueret af boliga.dk
 • Oplysninger distribueret af Statstidende

 

Du kan finde de fleste variable fra hvert register i vores datakataloger, og du kan læse mere om diskretionering og statistik på vores metode-side

 

I forbindelse med indhentningen, samt distributionen af dataene har vi indgået et kontraktgrundlag med hver registerejer, der regulerer betingelser for anvendelse samt videregivelse af dataene for blandt andet at sikre, at anvendelse samt videregivelse sker inden for rammerne af gældende Databeskyttelseslovgivning samt særlovgivninger for de forskellige datakilder

 

Særlovgivning for offentlige data

Anvendelsen og videregivelse af offentlige data er reguleret af Databeskyttelseslovgivningen (GDPR og Databeskyttelsesloven) samt af de forskellige tilhørende særlovgivninger:

 • Teledata, Teleloven (særligt § 31)
 • OIS-data, BBR-loven, OIS-bekendtgørelsen
 • CVR-data, CVR-loven
 • Tinglysningsdata, Tinglysningsloven

 

Du kan blive klogere på de juridiske rammer, vi distribuerer data under, i vores vejledninger, som du finder i vores publikationsliste

 

ISAE-revision

Vi er revideret inden for de internationale revisionsstandarder; ISAE (International Standards on Assurance Engagements) 3402 og 3000, i første omgang type 1, der anvendes til revisions- og erklæringsopgaver

 

ISAE 3402 dokumenterer ordentlige it-forhold hos Geomatic, mens ISAE 3000 dokumenterer overholdelsen af databeskyttelsesforordningen (GDPR)

 

keyboard_arrow_rightLæs mere om os