Skræddersyet segmentering

Din forretning er unik og det er dine kundesegmenter også. Vi hjælper dig med at identificere de relevante kundegrupper og beskrive dem ud fra de parametre, der hjælper dig til at træffe de rette forretningsmæssige beslutninger

Skræddersyet segmentering med grundig kundeindsigt

Alle kunder er unikke, og vi analyserer dine, så du får en dybdegående indsigt i potentialet for din forretning. Vi afdækker dine eksisterende kunders karakteristika, beregner segmenternes størrelse og penetrationsgraden og bidrager til at udpege de budskaber, der har størst gennemslagskraft i de enkelte kundegrupper

 

Du får det bedste beslutningsgrundlag med et 360° indblik i dine kunder. Det får du, når du kombinerer dine kundedata med relevante eksterne data og dermed får mere gennemarbejdede segmenteringsmodeller med mere præcise inddelinger

 

Det betyder for eksempel, at du ikke blot lærer dine kunders købemønstre i din forretning at kende, men også forstår deres interesser, præferencer og komplementære køb. Du får altså muligheden for at tilpasse jeres vareudbud og markedsføring til præcis de behov, jeres kunder har

 

Vi hjælper dig med at udvide dit kendskab til kunderne ved at supplere din eksisterende viden med nye indsigter, så din kundesegmentering får større værdi og effekt

Typer af segmentering

Kundesegmentering

Udvælg de rigtige kunder til specifikke kampagner, send rigtige tilbud og hav relevant dialog med dine rigtige kundesegmenter

Kundescoring

Find ud af, hvilke kunder, der har ny-, mer- og krydssalgspotentiale

Share-of-wallet

Churn prediction

Forudse dine kunders churn

Churn prevention

Find ud af, hvilke parametre, du kan skrue på, for at undgå churn

Livstidsværdi

Customer Journey

Optimér din kommunikation med kunden i alle touchpoints

"Prioritering af emner ud fra modellerne har ikke alene været med til at løfte kontaktraten og gennemsnitssalget pr. kunde men også sikret en bedre lønsomhed på de nye kunder"

- Jørgen Thau, Tryg
keyboard_arrow_rightLæs casen

 

Optimér udbyttet af segmenteringen ved at integrere den i alle processer

Udbyttet af en kundesegmentering er naturligvis størst, hvis samme segmenteringsmodel bruges i hele organisationen. Derfor anbefaler vi, at segmenteringsmodellen bygges operationaliserbart op, og gerne med udgangspunkt i dine eksisterende kundedata

 

Data blending (kombination af egne kundedata og eksterne data) giver med andre ord værdi på tværs af forretningen. Det gør jer i stand til at træffe bedre beslutninger baseret på et solidt datagrundlag, som er baseret på både jeres egen indsigt, men også en indsigt i målgruppen, segmentet eller kunden, udover hvad I normalt kigger på. Det giver jer en konkurrencemæssig fordel, da jeres kunder vil opleve større tilfredshed ved at handle ved jer, og derfor også er mere tilbøjelige til at komme igen

 

Med en datadrevet segmentering sikrer du, at dine målgrupper kan identificeres på tværs af platforme og rammes på de helt rigtige tidspunkter med målrettede budskaber og produkter, så dit budskab bliver set og husket - og konverterer

Partnerskab med Wilke: Kombinér kvalitativ og kvantitativ segmentering

Geomatic og Wilke har i fællesskab bygget et nyt, stærkt framework til datadrevet segmentering, der med en metode-triangulering bygger stærke, operationaliserbare segmenter, så etnografisk- og survey-baserede segmenter nu kan lægges ned over en kundebase uden at man skal stille alle kunder en lang række spørgsmål

 

keyboard_arrow_rightKontakt os og hør mere

Få en segmentering, der styrker din forretning

Skriv dig op eller kontakt Oliver Newton direkte for tale om mulighederne for en skræddersyet segmentering

Oliver Newton portrait

Oliver Newton

Key Account Manager

+45 5183 9125

Linkedin

Får du ikke vores nyhedsbrev?

Måske vil du også finde disse sider interessante