Geomatic Audience

Geomatic Audience er en målgruppeportal, som giver nem adgang til at bygge segmenterede målgrupper, og få detaljeret indsigt i målgrupper og definerede områder via demo- og geografiske rapporter

Online målgruppeplatform til leads, kunde- og markedssegmentering

Geomatic Audience er vores online målgruppeplatform, der giver dig mulighed for at tilgå og arbejde med data og leads på en række forskellige måder. Brug Geomatic Audience til at:

  • Lave segmenterede målgrupper til DM, TM, SoMe og uadresserede omdelinger
  • Uploade og anvende stopfiler med dine eksisterende kunder, nixlister etc.
  • Uploade basefiler, permission-filer etc.
  • Frasortering af Robinsonlisten
  • Vælge mandlig eller kvindelig beslutningstager – eller adressens beslutningstager uagtet køn
  • Fokusere på CPR-validerede og voksne beslutningstagere i din målgruppe
  • Udarbejde geografiske og demografirapporter, som giver dig detaljeret indsigt i den målgruppe eller det geografiske område, som er interessant for netop dig
  • Udarbejde geografiske målgrupper via kort (region, kommune, postdistrikt eller geometri (cirkler og fritegnede polygoner))

 

Med Geomatic Audience kan du også

Se data på kort

Du kan se både conzoom® og demografiske deciler på kort, hvor vi visualiserer data i 100x100 m-celler på Det Danske Kvadratnet, så du let og hurtigt kan få et overblik over et områdes karakteristika

Lave markedsanalyse og -segmentering

Sammensæt et udvalg af conzoom®segmenter, geografi og/eller de demografiske dat og få en dybdegående indsigt i segmenterne eller områderne med vores geografi- og demografirapporter. Du kan både se et segments geografiske penetration og se dine udvalgs demografiske karakteristika på en række forskellige variable

Importere og analysere egne kundefiler

Ved at uploade dine kunders adresser (eller et udsnit heraf), får du en kundeanalyse, der giver dig indblik i dine kunders karakteristika, og du kan se, hvordan de fordeler sig geografisk. Dermed får du mulighed for at lave dybdegående kundeanalyser som et værdifuldt grundlag for at kunne beregne restpotentiale og finde deres tvillinger

Du kan være i gang om 10 minutter

Alle medarbejdere i organisationen kan få en personlig adgang, og der er ingen brugsbegrænsning. Der er ingen software, der skal installeres; når brugeren er oprettet, er man i gang.

1

2

3

Bestil din licens til Geomatic Audience

Skriv dig op nedenfor eller ring til os på +45 7020 5046 for at bestille din licens