Datavask

Opdaterede og validerede stamdata sikrer dig det bedste datagrundlag for alle dine kunde- og medlemsprocesser, samt gør dig compliant med GDPR

Flytninger, reklamebeskyttelse, dødsfald

Omkring 900.000 danskere skifter hvert år adresse og over 40.000 har fået nyt telefonnummer inden for den seneste måned. Derudover bliver nogle gift, andre går bort - og andre igen vælger at blive reklamebeskyttede ved at skrive sig på Robinsonlisten

 

Da dine stamdata jo er kernen i både meget af din kommunikation med medlemmer og kunder, samt danner grundlag for dit analyse- og segmenteringsarbejde, er kvaliteten af data afgørende

Vi anbefaler derfor generelt at få data vasket dine data jævnligt, hvadenten dit behov er dagligt, ugentlig eller månedligt. Behovet varierer typisk efter din organisations specifikke brug af data, så tal med os og få en konkret vurdering

50 %

Så mange nordiske B2C-virksomheder har ikke en procedure for opdatering og vedligehold af deres kundedata, afdækkede en analyse blandt 212 B2C-virksomheder i 2016. Er din organisation én af dem?

 

keyboard_arrow_rightLæs mere om analysen

Forbedret datakvalitet og GDPR-compliance

Der er flere gode grunde til at have fokus på datakvaliteten i din kunde- eller medlemsdatabase: Dine interne systemer bliver udfordret, hvis adresser ikke er stavet eller formateret korrekt, det kræver for mange ressourcer, hvis du har kunde-dubletter, som skal udredes manuelt eller mængden af returpost er for høj på grund af ukorrekte adresseoplysninger

 

Derudover kan din organisation være underlagt de lovmæssige krav til datakvaliteten, herunder kravet i GDPR om at holde din kunde- og medlemsdatabase opdateret

 

Vi tilbyder skræddersyede vaskeløsninger, der løser dine udfordringer med kunde- og medlemsdata

Kundedatabasen skaber indsigt

Dine kundedata danner grundlag for dine kundeanalyser, så jo bedre data, jo mere præcise analyser

 

En opdateret kundedatabase sikrer jer mere effektiv markedsføring, bedre kunderelationer og mere værdifuld indsigt. Det er derfor også vigtigt at have fokus på jeres kundedata i en tid, hvor kunderne skifter adresse og telefonnummer oftere end tidligere

 

Sørg derfor for, at dine data er opdaterede, så du får et retvisende indblik i størrelsen på din kundedatabase og deres geografi, ligesom du sikrer det bedste udgangspunkt for kundeanalyser og potentialeberegninger

Vi hjælper bl.a.

Et fast set-up gør det let

Et fast set-up for vask af dine medlems- og kundedata gør det let altid at have den bedst mulige datakvalitet. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der tilpasses dine IT-systemer og den frekvens, du har behov for

 

Vi tilbyder datavask mod CPR-registret, for at få den højest mulige datakvalitet. Du får information om en kundes eller et medlems status i CPR (aktiv, død, udrejst, forsvunden), information om nyt navn, ny adresse samt en opdatering på om personen er markedsføringsbeskyttet på Robinsonlisten

 

Vi supplerer desuden gerne med en televask, der opdaterer telefonnumrene på dine medlemmer og kunder

Derfor skal du vælge os

Kompetencer

 • Stor viden og stærke kompetencer om datavask og integrationer
 • Fleksibilitet i løsninger og procesforløb
 • In-house udviklingsafdeling

Kvalitet og support

 • Avancerede match-algoritmer
 • Automatiseret testforløb under udviklingsprocessen
 • Dedikeret QA-team
 • Automatiseret fejlrapportering
 • In-house support

Sikkerhed og stabilitet

 • Adskillige vaskeløsninger i drift
 • Servere placeret i Danmark med overvågning 24/7
 • Sikker adgang (HTTPS, FTPS)
 • Høj oppetid på vores applikationer og services

Få en vaskeløsning tilpasset din virksomhed

Har du behov for at dine kundedata altid er up-to-date? Med et fuldt automatisk datavask-setup sikrer vi, at du løbende får vedligeholdt din kundedatabase. Derved har du altid opdaterede stamdata på dine kunder, og er altid klar til at tage datadrevne beslutninger.

Har du ikke behov for et automatisk setup – eller er du endnu ikke klar til at automatisere jeres processer, så tilbyder vi også ad hoc-kørsler, hvor du kan få vasket dine data, når der er brug for det. Både ad hoc og automatiserede kørsler bygger på den samme underliggende vaskeplatform, så du er sikret samme høje kvalitet

CPR-vask

Få vasket dine kunde- og medlemsdata op mod CPR-registret, for at få den højest mulige datakvalitet. Du får information om en kundes eller et medlems status i CPR (aktiv, død, udrejst, forsvunden), information om nyt navn, ny adresse samt en opdatering på om personen er markedsføringsbeskyttet på Robinsonlisten

 

En datavask mod CPR sikrer dig 

 • Den bedst mulige datakvalitet på navn, adresse, status og markedsføringsbeskyttelse
 • Håndtering af dobbeltnavne (Hans & Grethe Jensen)
 • Relevant metadata (dubletmarkering, matchkoder mm.)
 • Rapportering på datakvaliteten i kundedata

 

Vi tilbyder både automatiserede set-ups eller ad hoc

Uanset volumen, foregår processen altid i et sikkert set-up, hvor data udveksles via FTPS-server eller API

Automatiseret set-up

 • Datavask i tilpassede intervaller til dit behov
 • Fulde dump eller udelukkende ændringsdata
 • Statusrapport, som beskriver ændringer, fx hvor mange nye kunder, der er lagt i abonnement, matchniveauer, personer på Robinsonlisten mv.
 • Output tilpasset dine ønsker med enkle status- og fejlkoder
 • Kundedata kan beriges med eksterne data fx conzoom®
 • Kundedatabasen kan leveres i eget format

Ad hoc datavask

 • Output tilpasset dine ønsker med enkle status- og fejlkoder
 • Kundedata kan beriget med eksterne data fx conzoom®
 • Kundedatabasen kan leveres i eget format

CVR-vask

Med en CVR-vask får du opdateret din B2B-kundedata med aktuelle oplysninger direkte fra CVR-registret. Du kan således se, om dine kunder har skiftet navn, fået ny adresse eller nyt telefonnummer, samt om nogle af dem er ophørt eller gået konkurs

 

En CVR-vask inkluderer bl.a.

 • CVR-nr.
 • P-nr.
 • Navn og adresse
 • Telefonnummer
 • Virksomhedsstatus (aktiv/ophørt)
 • Virksomhedsform (A/S, ApS mv.)
 • Kreditorstatus (tvangsakkord/konkurs)
 • Branchekoder for hoved- og bibrancher
 • Antal ansatte
 • Startdato
 • Ophørsdato
 • Reklamebeskyttelse

Vi tilbyder både automatiserede set-ups eller ad hoc

Uanset volumen, foregår processen altid i et sikkert set-up, hvor data udveksles via FTPS-server eller API

Automatiseret set-up

 • Datavask i tilpassede intervaller til dit behov
 • Fulde dump eller udelukkende ændringsdata
 • Statusrapport, som beskriver ændringer
 • Output tilpasset dine ønsker med enkle status- og fejlkoder
 • Kundedatabasen kan leveres i eget format

Ad hoc datavask

 • Output tilpasset dine ønsker med enkle status- og fejlkoder
 • Kundedatabasen kan leveres i eget format

Opdaterede og validerede kundedata

Skriv dig op eller kontakt Britte Bonde Jensen direkte og bestil dit tilpassede set-up til datavask 

Britta Bonde Jensen portrait

Britta Bonde Jensen

Senior Data Strategy Consultant

+45 6054 5113

Linkedin

Tilmeld dig Geomatics nyhedsbrev