Leads til direct mail, telemarketing & SoMe-kampagner

Alle vores leads er kvalitetssikrede og løfter din konverteringsrate

Hos os bliver dine leads til direct mail, telemarketing og/eller SoMe-kampagner trukket fra telefonbogen, vi sørger for at kvalitetssikre dem, og du kan vælge at få dem segmenteret ud fra alle variablene i vores danske data lake.  Vi tilbyder tre typer lead setups, der har det tilfælles, at de kan implementeres på tværs af kanaler, så du får en større effekt. Alle tre løfter din konverteringsrate mærkbart, og du kan være i gang allerede i morgen - godt for dit salg og godt for din bundlinje

Vi frasorterer de reklamebeskyttede og sikrer dig mod børn og afdøde

Vores kvalitetssikring af leads indebærer både at dine leads ikke står på Robinsonlisten (privatpersoner) eller er reklamebeskyttede (virksomheder), samt at vi hjælper dig med at minimere risikoen for, at vores database ikke rummer børn og unge, døde eller fratrådte personer. Det er alt sammen faktorer, du som virksomhed har et juridisk ansvar for at undgå, så gør det let for dig selv ved at købe leads, der tager højde for det. Så undgår du også klager og potentielt dårlig omtale

NYHED: Partnerskab med The Data Company gør effektiv telemarketing let for dig

Vores partnerskab med The Data Company gør det let for dig at komme fra data til telemarketing; få segmenterede og kvalitetssikrede leads til en månedlig flatrate-pris - og få dem integreret direkte hos din dialer. The Data Company sørger med deres performance-løsning for, at du kan se, hvilke segmenter, der konverterer og løbende kan justere derefter

Læs mere

1. Standard leads

Vores standard leads er leads, der er kvalitetssikrede og evt. segmenterede ud fra lige præcis de variable, der definerer din målgruppe (se vores datakatalog her). Ved at segmentere leadene på baggrund af kvantitative data, kan du holde fokus på de segmenter, der er relevante for jeres virksomhed. Vi hjælper dig selvfølgelig også med at håndtere evt. stop-filer

 

Er du i tvivl om, hvad der karakteriserer din målgruppe, kan du starte med en kundeanalyse, hvor vi på baggrund af dine kunders adresser giver dig et godt indblik i, hvad der karakteriserer dem

 

Læs også: Berlingske løftede salgsraten fem gange med segmenterede leads

2. Advanced leads

Din forretning er unik, og det er dine kundesegmenter også. Med advanced leads kan vi skabe et skræddersyet emneunivers, hvor vi udarbejder en lead score ud fra de parametre, der er vigtige for din forretning. Det kan være dine bedste kunders tvillinger, eller det kan være emneuniverser, der bygges op af de unikke parametre, du vælger ved hjælp af prædiktive modeller

 

Læs også: Blog: Brug segmenteret nummeroplysningsdata i jagten på nye kunder

 

Vi arbejder med to metoder: En prædiktiv model og en ekspertmodel. Begge modeller opbygges ved hjælp af de variable, du bestiller, og vi beregner derefter en lead score

Advanced leads med en prædiktiv model

En prædiktiv model kan bygges, hvis du har et kendt mål-parameter, der skal scores på eller du har viden om, hvem der konverterer og hvem, der ikke gør fra tidligere kampagner. Det kan være, at nogle segmenter kan udelukkes, mens andre skal dyrkes. I den prædiktive model indlejrer vi alle vores data - gerne i kombination med dine, hvor det giver mening - i en beregning af, hvilke emner, der har størst sandsynlighed for at have interesse i dit produkt

 

Med en prædiktiv model sikrer vi, at dit emneunivers ikke indskrænkes, men optimerer det, så irrelevante leads frasorteres

Advanced leads med en ekspertmodel

En ekspertmodel er også en prædiktiv model og opbygges, når der ikke er et kendt mål-parameter at score på, men modellen i stedet opbygges ud fra de variable, vi forventer påvirker en bestemt adfærd og derved opbygger et "best guess". At et parameter er ukendt kan enten skyldes, at den variabel, du gerne vil score ud fra, ikke findes i et nationalt register, eller ikke kan tilgås i en høj nok kvalitet. Men der kan være andre variable, der kan kvalificere en segmentering på alder, fx fornavnsanalyse

 

Med en ekspertmodel udvider vi dit emneunivers uden at fylde det med irrelevante leads

Kun fem uger fra model til implementering af advanced leads

Det tager typisk fem uger at bygge en lead score model fra de relevante variable er identificerede til dit nye emneunivers er klar til brug i enten vores selvbetjeningsløsning Geomatic Audience eller til implementering i de leverancer, vi eller dit bureau leverer til dig

 

For at sikre modellens aktualitet, anbefaler vi en kvartalsvis opdatering ud fra en champion-/challenger-tilgang, så din score altid er relevant. Det kan vi gøre ved løbende at monitorere og videreudvikle på alle led i din værdikæde, så du kan optimere kontaktrate, konverteringsrate og i sidste ende profitten

3. Kvalitetssikring af affiliate leads

Køber I affiliate leads ude i byen, så lad os kvalitetssikre dem. En kvalitetssikring består både af en validering af, at det navn, telefonnummer og evt. adresse, I har købt, er korrekt og tilhører en person, der har status som "aktiv" i CPR. Vi kan også score dine affiliate leads ud fra en segmenteringsmodel eller berige dem med vores variable, fx conzoom®, der sikrer, at du kun bruger ressourcer på den del af emneuniverset, dit budskab er relevant for

Vælg mellem 4 kriterier til kvalitetssikring af leads fra teledata

Vi har fokus på at sikre en høj kvalitet til de kunder, som benytter sig af telefonbogen, når de udvælger leads til deres telemarketingaktiviteter. Derfor giver vi dig mulighed for at fokusere på at arbejde med leads, der har været igennem vores kvalitetssikringsprocedure. Som kunde hos os kan du derfor vælge at benytte følgende kvalitetssikringskriterier:

  • CPR-valideret beslutningstager: Når et lead er CPR-valideret, har vi sikret, at den person og det telefonnummer, vi leverer, tilhører en person, som er fundet aktiv i det danske CPR-register, og er bosat på en dansk adresse
  • Robinson-tjekket beslutningstager: For de, der enten skal eller vælger at respektere Robinson på deres telemarketingaktiviteter, sikrer vi naturligvis, at der ikke leveres leads, som står registreret på Robinsonlisten
  • Validering af husstandstypen: Vi foretager en validering af de adresser, der indgår i teledata, og sikrer således, at vi udelukkende leverer personer bosat på en adresse, som er en privat husstand
  • Sikkerhed for voksen beslutningstager: Flere og flere ønsker at højne sandsynligheden for at undgå at ringe til børn i deres telemarketing-kampagner. Derfor giver vi mulighed for at justere på sikkerheden for, at der med størst sandsynlighed udelukkende indgår telefonnumre på voksne personer over 18 år i deres emneudvælgelse. Vi har derfor bygget en rød, gul, grøn kategorisering af vores leads, så vores kunder på den måde kan beslutte i hvor høj grad de ønsker at sikre sig mod, at der indgår telefonnumre på børn i emneudvalget

Vores ekspertise er din fordel

Vi har igennem årene hjulpet mange virksomheder, der benytter direct- og telemarketing, og vi forstår vigtigheden af at kunne levere den rette type leads af den rette kvalitet på det tidspunkt, hvor vores kunder har behov for dem. Vi hjælper dig også med at være compliant, vejleder om det gode kampagne- og segmenteringssetup og hjælper dig med at svare på modtagernes spørgsmål

Sådan får du adgang

Self-service udtræk i Geomatic Audience

Både standard og advanced leads kan trækkes via vores selvbetjeningsplatform Geomatic Audience, hvor du selv skaber dine emneudvalg, uploader stop- eller permission-filer og kan trække leads ud med blot få klik

Self-service berigelse via Geomatic Analytics Gallery

Via Geomatic Analytics Gallery kan du berige emner med data om voksenindikator, kviktjek-status, Robinson-person, Robinson-adresse, primær og sekunder mobilnr., primær og sekundær fastnetnr., køn, phone type

Få dem leveret dag-til-dag via FTPs- eller SFTP-server

Vi kan selvfølgelig også trække dine leads for dig, og vi leverer dag-til-dag - klar til import i dine systemer. Vi leverer altid data sikkert via FTPs- eller SFTP-server, og vi kan tage højde for dine stop- eller permissionfiler

Få markedets bedste leads til din direct mail, telemarketing & SoMe

Skriv dig op eller ring til os på +45 7020 5046 for at bestille dine leads