Geomatic Insights Report

Det er afgørende at være målrettet og relevant i sin kommunikation og markedsføring til og med sine kunder. Derfor er et godt kendskab til netop dine kunder vigtigt, og det giver vi dig med en Geomatic Insights Report

Styrk din relevans med et bedre kundekendskab

En Geomatic Insights Report giver dig indsigt i dine kunders eller medlemmers geo-, demo- og sociografiske karakteristika på baggrund af deres adresser. Med denne viden kan du tilpasse din kommunikation og sikre en høj relevans og mere personlig kundeoplevelse

Tag mig direkte til kontakt og bestilling

En Geomatic Insights Report kommer hele vejen rundt om dine kunder

En Geomatic Insights Report kan laves på enten hele din kundebase eller på mindre segmenter af kunder: Nyhedsbrevsmodtagere, churnere, dårlige betalere, kernekunder mm.  Med en Geomatic Insights Report giver vi et fuldstændigt billede af hvilke profiler, du har i din base, så du kan tilrettelægge din kommunikation og markedsføring til dem på netop den måde, der fanger dem bedst

 

Rapporten indeholder følgende variable:

 • Geografisk kundefordeling (kommune, region, habitationszone)
 • Kundefordeling på conzoom®grupper og -typer
 • Livsfase
 • Ejerforhold
 • Husstandstype
 • Økonomisk udvikling i kundernes nabolag
 • Boligpriser
 • Boligstørrelse
 • Boligtype
 • Opvarmningsform
 • Andre ejerforhold
 • Familietype
 • Civilstand
 • Antal børn
 • Alder
 • Uddannelse
 • Socialgruppe
 • Indkomst
 • Formue
 • Beskæftigelse
 • Virksomhedsejerskab
 • Bilrådighed
 • Foretrukne bilmærker
 • Fritidsaktiviteter
 • Holdninger
 • Forbrugsprofil
 • Interesser
 • Brug af social medier, tv, radio og internet
 • Forhold til tilbudsaviser og konkurrencer
 • Nej Tak til Reklamer og Robinson
 • Dagligvarekøb
 • Politisk tilhørsforhold

Fleksible sammenligningsgrundlag sikrer analysens relevans

I rapporten er det muligt at udskifte sammenligningsgrundlaget alt efter, hvad behovet er. Som standard sammenligner vi dine kunder med den gennemsnitlige danske befolkning. Det kan dog tilpasses dit behov. Er alle dine kunder fx bosat på Sjælland, udskifter vi sammenligningsgrundlaget fra Danmark til Sjælland, så der bliver taget højde for de geografiske forskelle. Foretages analysen på dine churners, giver det til gengæld bedst mening at bruge den samlede kundedatabase som sammenligningsgrundlag, når man skal identificere hvilke karakteristika, der i særlig høj grad er tilstede for denne gruppe

 

Sådan gennemføres analysen

Analysen foretages med udgangspunkt i dine kunders fysiske adresse. De indsigter, der vises, baserer sig derfor på  de datavariable, som knytter sig til adressen. Har du selv data på dine kunder eller medlemmer om antal børn, indkomst og alder, kan disse inddrages i beregningen, hvilket højner analysens præcision, hvis dine data er af en høj kvalitet

 

I udarbejdelsen af rapporten gør vi brug af egne datamodeller, conzoom®, samt data fra Danmarks Statistik, Kantar Gallup, BBR, CVR, Geodatastyrelsen, Den Danske Valgdatabase og Robinsonlisten

Det får du

Output er en 38 siders redigérbar PowerPoint-præsentation, der gennemgår karakteristikaene ved de segmenter, der findes i din kundefil

 

Sådan foregår det

Når du bestiller en Geomatic Insights Report, indgår vi en databehandleraftale og foretager herefter analysen på baggrund af dine kunders adresse, enten dem alle eller den eller de grupper, du har udvalgt

 

For de af vore kunder, som ofte anvender rapporten, giver vi mulighed for at få adgang til vores selvbetjeningsportal, Geomatic Analytics Gallery, hvor man selv kan uploade sine data og udarbejde en rapport med ganske få klik

Styrk din relevans med et bedre kundekendskab

Skriv dig op eller kontakt Sebastian Petersen direkte og bestil din Geomatic Insights Report

Sebastian Petersen portrait

Sebastian Petersen

Account Manager

+45 2286 6802

Linkedin

Tilmeld dig Geomatics nyhedsbrev

Måske vil du også finde disse sider interessante