Geomatic Insights Report

Få indsigt i segmenterne i din kundebase med vores standardiserede kundeanalyse, der viser dine kunders demografiske karakteristika, geografi og conzoom®fordeling

Kundeanalysen, der kommer hele vejen rundt om dine kunder

En Geomatic Insights Report giver dig indsigt i dine kunders karakteristika på baggrund af deres adresser. Vi analyserer de datavariable, som knytter sig til adressen, og viser på den baggrund de indsigter, der gemmer sig i data. Kundeanalysen giver dig altså et fuldstændigt billede af hvilke profiler, du har i din base, så du kan tilrettelægge din kommunikation og markedsføring til dem på netop den måde, der fanger dem bedst

Kundeanalysen kan laves på enten hele din kundebase eller på mindre segmenter af kunder: Nyhedsbrevsmodtagere, churnere, dårlige betalere, kernekunder mm. Inddelingen er op til dig, og hvad dit behov er

 

I udarbejdelsen af rapporten, gør vi brug af egne datamodeller, conzoom®, samt data fra Danmarks Statistik, Kantar Gallup, BBR, CVR, Geodatastyrelsen, Den Danske Valgdatabase og Robinsonlisten

 

Analysen resulterer i en standardiseret rapport, der indeholder følgende variable:

 • Geografisk kundefordeling (kommune, region, habitationszone)
 • Kundefordeling på conzoom®grupper og -typer
 • Livsfase
 • Ejerforhold
 • Husstandstype
 • Økonomisk udvikling i kundernes nabolag
 • Boligpriser
 • Boligstørrelse
 • Boligtype
 • Opvarmningsform
 • Andre ejerforhold
 • Familietype
 • Civilstand
 • Antal børn
 • Alder
 • Uddannelse
 • Socialgruppe
 • Indkomst
 • Formue
 • Beskæftigelse
 • Virksomhedsejerskab
 • Bilrådighed
 • Foretrukne bilmærker
 • Fritidsaktiviteter
 • Holdninger
 • Forbrugsprofil
 • Interesser
 • Brug af social medier, tv, radio og internet
 • Forhold til tilbudsaviser og konkurrencer
 • Nej Tak til Reklamer og Robinson
 • Dagligvarekøb
 • Politisk tilhørsforhold

Sådan gennemføres kundeanalysen

Analysen foretages med udgangspunkt i dine kunders fysiske adresse. De indsigter, der vises, baserer sig derfor på  de datavariable, som knytter sig til adressen. Har du selv data på dine kunder eller medlemmer om antal børn, indkomst og alder, kan disse inddrages i beregningen, hvilket højner analysens præcision, hvis dine data er af en høj kvalitet

 

Fleksible sammenligningsgrundlag

Du kan selv vælge, om analysen af dine kunder skal sammenligned med de danske befolkning som helhed (standard) eller et tilpasset sammenligningsgrundlag. Er alle dine kunder fx bosat på Sjælland, kan vi det til Sjælland, så der bliver taget højde for de geografiske forskelle. Foretages kundeanalysen på dine churners, giver det til gengæld bedst mening at bruge den samlede kundedatabase som sammenligningsgrundlag

Processen

Når du bestiller en Geomatic Insights Report, indgår vi en databehandleraftale og foretager herefter analysen på baggrund af dine kunders adresse, enten dem alle eller den eller de grupper, du har udvalgt

 

For de af vore kunder, som ofte anvender rapporten, giver vi mulighed for at få adgang til vores selvbetjeningsportal, Geomatic Analytics Gallery, hvor man selv kan uploade sine data og udarbejde en rapport med ganske få klik

 

Det får du

Output er en 38 siders redigérbar PowerPoint-præsentation, der gennemgår karakteristikaene ved de segmenter, der findes i din kundefil

Styrk din relevans med et bedre kundekendskab

Skriv dig op eller ring til os på +45 7020 5046 og bestil din Geomatic Insights Report

Tilmeld dig Geomatics nyhedsbrev

Måske vil du også finde disse sider interessante