Kundesegmentering

Optimal brug af data gør dig i stand til at realisere din virksomheds potentiale;
når du f
orstår dine kunder og målgrupper, kan du kommunikere rette budskab på rette tid, sted og kanal

Forstå dine kunder og målgrupper og styrk forretningen

Din segmentering skal svare på de vigtigste spørgsmål for din forretning. Hvad dét er, kan variere fra virksomhed til virksomhed, men du skal altid have en strategi for at lykkes. Den bedste segmentering for din organisation, kan være en standardiseret segmenteringsmodel, der kan implementeres på tværs af kanaler som conzoom®, mens andre har behov for en skræddersyet segmentering. På denne side sætter vi fokus på segmentering som tema, så du kan forberede det helt rigtige projekt for dig og din virksomhed

Navigér på siden

Guide til strategisk og operationel segmentering

Segmentering er ikke bare lønsomt, men decideret forretningsskabende, når segmenterne er databaserede og operationaliserbare. Vi har samlet vores erfaringer med at rådgive om og udføre segmenteringsprojekter i danske og nordiske B2C-virksomheder, så du kan finde inspiration og viden til at gøre dit  segmenteringsprojekt værdiskabende

 

keyboard_arrow_rightDownload guide

Om segmentering

Segmentering refererer til kunsten at dele markeder eller kundedata i håndterbare segmenter ud fra forskellige variable (fx demografiske, geografiske, socioøkonomiske, livsstil og holdninger). Hvis et segment skal være nyttigt og meningsfuldt, skal det adskille sig så meget som muligt fra andre segmenter i form af kundernes behov - herunder pris, produktets ydeevne, design eller mærke - som oftest hænger sammen med deres demografiske forudsætninger

 

Gennem segmentering bliver kunden en synlig del af organisationen. Synligheden og forståelsen for kunden bidrager til flere afdelinger og funktioner, som kan være med til at støtte op om hele kunderejsen - fra idé til produkt, salg og markedsføring. Det vil ligeledes være lettere at følge op på KPI'er og rentabilitet, når en segmentering er operationelt forankret

Typer af segmentering

 • Kundesegmentering
  Udvælg de rigtige kunder til specifikke kampagner,send rigtige tilbud og hav relevant dialog med dine rigtige kundesegmenter
 • Kundescoring
  Find ud af, hvilke kunder, der har ny-, mer- og krydssalgspotentiale
 • Churn
  Forudse dine kunders churn og find ud af, hvilke parametre, du kan skrue på, for at undgå det
 • Customer journey
  Optimér din kommunikation med kunden i alle touchpoints
 • Livstidsværdi
  Find ud af, hvor meget forretning har du på dine kunder og hvilke segmenter, du kan forvente den største omsætning og længste levetid på
 • Share-of-wallet
  Afdæk hvor stort dit engagement er i forhold til dine kunders samlede forbrug og behov inden for din genre

Er din udfordring churn?

Datadrevet segmentering med interne data, surveydata og eksterne tredjepartsdata

Når segmentering er datadrevet, sikrer du både segmenteringens validitet og anvendelighed. Der er imidlertid mange forskellige data, din segmentering kan baseres på fra dine interne kundedata over surveydata til kvantitative tredjepartsdata. Dét, der er afgørende for segmenteringsmodellens værdi, er om den kan operationaliseres, altså implementeres i dine processer fra forretningsudvikling til markedsføring

 

Kunsten i brugen af data er at vælge the right data: Det data blend, der giver dig den indsigt, der driver din forretning frem. Derfor er det vigtigt, at de data, der anvendes, er relevante og skaber den viden om dine kunder, du har brug for. Datadefinitionen for dit segmenteringsprojekt afhænger af, hvilken segmentering, du gerne vil lave

 

Læs, hvordan Tryg øgede gennemsnitssalget blandt nye kunder 5 % med hjælp fra data

 

Segmentering med interne data

Der er meget at lære om dine kunder i dine interne data. Og der er meget data – “big data”. Nedenfor er en liste over de hyppigst brugte interne variable

 • Adresse
 • Alder
 • Produkter
 • Tid, de har været kunde
 • Transaktioner:
  • Hvad de købte?
  • Til hvilken pris?
  • Hvornår
  • Hvor betaler/betalte de
 • Interaktion med jeres kommunikationskanaler
 • Kundeservice:
  • Support-anmodninger
  • Datoer
 • Kundetilfredshed
  • NPS/kundetilfredshedsdata
 • Marketing
  • Marketing-samtykker
  • Nyhedsbrevs-/marketing mail-engagement
  • Digitalt engagement

Selvom din interne datasuite med sin bredde og dybde kan levere interessante indsigter og prædiktioner, er der altid noget, du ikke ved; hvad der karakteriserer kunden udenfor dit univers

 

Segmentering med survey data

Surveydata kan afdække dine kunders opfattelse af dig, deres holdning til dit produkt eller på anden vis afdække de behov, du forsøger at dække. For at få en god segmentering med surveydata, er det vigtigt, at de segmenter, du bygger, kan kobles til din kundebase og til markedet. Især hvis din segmentering skal bruges til at finde tvillinger i markedet, som du gerne vil markedsføre dig over for

 

Segmentering med eksterne tredjepartsdata

Begrebet eksterne data dækker typisk over tredjepartsdata, der kan supplere den viden, du selv har om dine kunder. Hovedargumentet for at inddrage tredjepartsdata er selvfølgelig, at de kan belyse dine kunders karakteristika, når de ikke er i dit univers. Det viser sig ofte at være den blinde vinkel i kundeanalyserne; der er imidlertid mange data, der bidrage til at give dig et 360° indblik i dine kunders karakteristika, præferencer og behov

Eksterne data, der oftest bruges til segmentering:

 • Demografiske data
 • Forbrugertype
 • Forbrugerpræferencer
 • Digital adfærd
 • Ejendomsdata

 

Læs, hvordan den svenske Hjerte-Lungefond øgede deres giveres engagement med optimeret segmentering

 

Sådan kan vi hjælpe

Vi hjælper både virksomheder med og uden egne data science-teams med at optimere deres data pool med tredjepartsdata fra vores nordiske data lake. Vi rådgiver i strukturen og brugen af data samt med opbygningen af business analytics-modeller. Vores services går fra standardiserede kundeanalyser til ML-drevet prædiktiv modellering inden for segmentering, churn, customer experience optimisation og mere omkostningseffektiv marketing. Vi tilbyder desuden løsninger inden for datakvalitet, rådgivning og leads til uanmodet markedsføring. Vores kernekompetencer tæller en dybdegående forståelse af registerdata, data science til business AI, direct marketing og dataregulering

 

keyboard_arrow_rightKontakt os

 

I tillæg til den skræddersyede segmentering tilbyder vi også en række standardiserede analyser, der er ideelle som foranalyser eller for virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet med segmentering og har brug for gennemtestede koncepter, der hurtigt kan implementeres

Få en segmentering, der styrker din forretning

Skriv dig op eller ring til os på +45 7020 5046 for bestilling eller rådgivning om, hvilken segmenteringsmodel, der passer til din forretning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær up-to-data

Måske vil du også finde disse sider interessante