Analyse af datakvalitet

Med en datakvalitetsanalyse giver vi dig et gennemarbejdet og solidt grundlag for at forstå jeres egen datakvalitet og sammenhængen mellem data, datakvalitet og muligheden for at nå jeres forretningsmål

Datakvalitetsanalysen dokumenterer kvaliteten af dine kundedata

I dag anvender du sikkert kundedata i din forretning, til analyser, marketing automation, effektivisering, automatisering eller til optimering af kundeoplevelsen. Data er kernen i alle disse aktiviteter, men hvor godt er dit datagrundlag egentligt? Og hvad med GDPR?

 

Det, der forhindrer de fleste i at gå igang med at arbejde med datakvalitet, er indsigt; hvor slemt står det til? Hvor er problemerne? Hvordan kommer vi i gang?

 

Med vores datakvalitetsanalyse får du den ideelle foranalyse til at opstille de rigtige KPI'er for din datakvalitet og prioritere de mest værdiskabende indsatser for din organisation

25 %

af danske B2C-virksomheder har ikke en fast procedure
for at holde sine kundedata opdaterede

Kilde: B2C-virksomheders indsamling og brug af data

 

Benchmark din organisation og få klare KPI'er

Med en datakvalitetsanalyse deler vi vores viden om best practice inden for datakvalitet, og du får svar på spørgsmål som: Hvordan ser vores datakvalitet egentlig ud? Er den god nok til at understøtte vores strategiske og operationelle mål?  Hvor har vi i særlig grad problemer? Hvordan ser vores kvalitet ud i forhold til andre organisationers? Og ikke mindst: Hvordan løser vi dem med konkrete anbefalinger til mål og handlinger, du kan gå hjem og sætte i gang?

 

De spørgsmål svarer datakvalitetsanalysen på, og du får

  • som medarbejder dokumentation og anbefalinger, du kan tage med til din ledelse. Det er helt afgørende for jeres data mangement, at du starter med at dokumentere, hvorfor udfordringer med datakvalitet er vigtige at løse, hvor problemer er og hvem, der vil drage nytte af det
  • som CEO et konkret beslutningsværktøj med analyser, benchmark og anbefalinger, som du kan sætte i værk hjemme i din organisation
  • KPI’er til at måle fremgange i datakvaliteten på jeres kundedata, fx i forhold til på dubletter, adressekvalitet, telefonnummerkvalitet etc.

Derfor er datakvalitetsanalysen en klog investering

  1. Du får et solidt grundlag for at forstå jeres egen datakvalitet
  2. Du får forståelse for sammenhængen mellem data, datakvalitet og muligheden for at nå jeres forretningsmål
  3. Du får konkrete KPI’er, du kan anvende til måling af kvalitetsfremgangen, når der bliver iværksat datakvalitetsprojekter i organisationen

Sådan udarbejdes datakvalitetsanalysen

Datakvalitetsanalysen udarbejdes på baggrund af dine kundedata, altså din viden om dine kunders navn, adresse og telefonnummer. Forud for rapportens udarbejdelse udarbejder vi derfor en databehandleraftale og data overføres til os via en sikret FTP-forbindelse. Vi udarbejder dernæst analysen og din analyserapport. Medmindre andet aftales, slettes de data, vi har modtaget fra dig, umiddelbart efter leverancen

 

Datainput

  • Du bør have min. 1.000 rækker i din fil med kundedata for at få et validt analyseresultat. Filen skal rumme kundens navn, adresse og telefonnumre
  • Datafilen uploades til den sikre FTP-forbindelse i et fladt fil-format, fx Excel

Det får du

Output er en powerpoint-rapport, hvor din datakvalitet gennemgås opdelt i tre afsnit: Et ledelsesresumé, der overordnet skitserer analysens resultater, dernæst præsenteres datakvalitetsanalysen med detaljer og endelig sluttes rapporten af med et afsnit om vores anbefalinger til, hvor der kan sættes ind

 

file_downloadSe et rapporteksempel

Få klar besked om din datakvalitet

Skriv dig op eller ring til os på +45 7020 5046 for at bestille din datakvalitetsanalyse

Får du ikke vores nyhedsbrev?

Mere om datakvalitet og data management