Ejendomsdata

Med ejendomsdata fra os kan du få adgang til ejendomsdata fra en lang række offentlige registre, samlet og struktureret, så de bliver lette at implementere i dine processer. Vi distribuerer strukturerede og klargjorte ejendomsdata fra BBR, ESR, Tinglysningen, Udbudsdata, SVUR og vores ejendomsværdimodel for private boliger (AVM)

Én samlet indgang til ejendomsdata

Energimærke

Energiforbrug

Fredningsdata

OIS

Om ejendomsdata

Ejendomsdata er en samlebetegnelse for alle de data, der handler om ejendomme. Nedenfor gør vi dig klogere på de forskellige dataniveauer og om, hvorfor ejendomsdata, der allerede er strukturerede, sparer dig for mange ressourcer, når data skal implementeres i dine processer

Enhed

En enhed dækker over en specifik bolig- eller erhvervsenhed, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse

 • Størrelse
 • Anvendelse
 • Legal anvendelse
 • Antal badeværelser
 • Om der er køkken
 • Om der er toiletter
 • Energiforsyning
 • Opvarmningsform
 • Adressen 
 • Bygningen, den er placeret i
 • Ejendommen, den tilhører

Bygning

En bygning er en sammenhængende bebyggelse, som er opført på en selvstændig ejendom, og som i det væsentligste er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold

 • Anvendelse
 • Arealer (kælderareal, loft, garage)
 • Antal etager
 • Antal opgange/indgange
 • Opførelsesår
 • Ombygningsår
 • Fredning
 • Opvarmningsform
 • Vandforsyning
 • Tagmateriale
 • Ydervægsmateriale (mursten, beton, metal plader)
 • Adressen
 • Grunden, den er placeret på

Ejendom

En ejendom dækker over én samlet fysisk ejendom, som kan omfatte en eller flere bygninger og én eller flere bolig/-erhvervsenheder

 • Administrators kontaktinfo
 • Udbudsinformation
 • Offentlig vurdering
 • AVM-vurdering (vores ejendomsværdivurdering)
 • Ejendommens ejer
 • Ejertypen (privat/virksomhed)
 • Købsprisen
 • Moderejendommen

Sådan bruger vores kunder ejendomsdata

Marketing

 • Segmentering til markedsføring: Identifikation af målgrupper af ejere, lejere, boliger med en bestemt opvarmningsform eller værdi - eller en kombination af flere variable
 • Tilpasning af budskaber: Afhængig af fx boligtype kan et markedsføringsbudskab tilpasses

Analyse & produktudvikling

 • Kundeanalyser: Kombination af kundens egne interne kundedata med ejendomsdata for at få en bedre kundeforståelse, fx i forhold til energiforbrug i forsyningssektoren
 • Grundlag for produkter: Ejendomsdata kan udgøre grundlaget for opbygning af nye tjenester

Processer

 • Finansielle beregninger og vurderinger: Bl.a. vores ejendomsværdimodel AVM bruges ofte af den finansielle sektor som selvstændig eller delvist element i beregning af ejendomsværdier
 • Lovpligtig implementering af data: Nogle virksomheder har en juridisk forpligtelse til at inddrage ejendomsdata i deres processer

Derfor skal du købe ejendomsdata hos os

1. Vi har ekspertisen

Vi har arbejdet med ejendomsdata i mange år; som OIS-distributører siden 2007 har vi ekspertisen og overblikket, så du får leveret de variable, du har brug for

 

2. Vi gør data klar til dig

Vi leverer dataene, så de er strukturerede til dine IT-systemer, web-platforme og apps

 

3. Supplér let med flere data

Du kan let udvide med flere variable fra vores data lake

Du kan få ejendomsdata via

Det siger vores specialist

Bodil Groes portrait

Bodil Groes

Senior Business Consultant

+45 4020 2013

Linkedin

Frie data er ikke = omkostningsfrie data

Selvom offentlige data som ejendomsdata er offentligt tilgængelige, så er den integration du skal bygge, og vedligeholde, langt fra omkostningsfri over tid. De offentlige dataleverancesystemer undergår opgraderinger, sammenlægninger og ændringer, nedbrud og fejl

 

Vi kan hjælpe med at nedbringe disse ved at levere data tilpasset din virksomheds behov - gennem veldokumenterede, moderne API'er og data dumps. Og når de offentlige IT-systemer udskiftes og leveringsformerne ændres, så er det ikke noget, du behøver at bekymre dig om. Vi tager den omkostning og sikrer, at leverancerne til vores kunder er upåvirkede. Det er en af de kompetencer, vi er kendt for i markedet

Det må man med ejendomsdata

Ejendomsdata er underlagt flere forskellige lovgivninger og regler. Nedenfor ser du vores juridiske vejledninger om bestemmelserne for OIS og ESR

Få adgang til ejendomsdata

Skriv dig op nedenfor eller ring til os på +45 7020 5046 for at købe ejendomsdata