Demografiske data

Vi arbejder med og tilbyder demografiske data fra de nationale statiskbureauer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Vi tilbyder demografiske data som enkeltvariable eller i kombination, bl.a. som modeller og conzoom®

Én indgang til strukturerede, klargjorte og GDPR-compliant demografiske data

Familietype

Civilstand

Indkomst & formue

Beskæftigelsesniveau

Herkomst

Børn

Alder

Socialklasse

Om demografiske data

Demografisk data er en samlebetegnelse for alle de data, der handler om os som borgere og forbrugere. Vi sælger demografiske data på tre forskellige opgørelsesmetoder, der hver især egner sig til forskellige opgaver

Deciler

Deciler er en modellering af en variabel, der inddeler denne i ti lige store grupper. Den skabes ved at variablen sorteres fra "meget" til "lidt" og herefter inddeles i ti deciler. De er velegnede til datavisualisering og simple sorteringer

Kvadratnetdata

Kvadratnetdata er data, der er opgjort på Det Danske Kvadratnet, også kaldet 100x100 m-celler. Kvadratnetdata er velegnede til datavisualisering visser typer af modelopbygning

Klyngedata

Klyngedata er data opgjort på enten vejside- eller vejbidssegmentering. Det er de statistiske data, der har den højeste præcision, og de er derfor velegnede til avanceret modelopbygning, segmentering etc.

Sådan bruger vores kunder demografiske data

  • Segmentering med demografiske data til markedsføring: Identifikation af målgrupper af børnefamilier, højindkomsthusstande, økologer - eller en kombination af flere variable
  • Tilpasning af budskaber: Afhængig af fx formue kan et markedsføringsbudskab tilpasses
  • Kundeanalyser: Kombination af kundens egne interne kundedata med eksterne demografiske data for at få en bedre kundeforståelse, fx i forhold til kundesegmenter

Derfor skal du købe demografiske data hos os

1. Vi har ekspertisen

Vi har arbejdet med demografiske data i mange år; siden vores stiftelse i 2002 har vi været specialister i at strukturere og klargøre demografiske data til kommerciel brug, så vi har ekspertviden og overblikket, så du får leveret de variable, du har brug for

 

2. Vi gør data klar til dig

Vi leverer dataene, så de er struktureret til dine IT-systemer

 

3. Supplér med flere data

Du kan let udvide med flere variable fra vores data lake

Du kan få demografiske data via

GDPR og demografiske data

Demografiske data er underlagt forskellige lovgivninger i de fire nordiske lande og selvfølgelig GDPR

Få adgang til demografiske data

Skriv dig op nedenfor eller kontakt os på +45 7020 5046 direkte for at købe demografiske data