Data Analytics
Platform

Fasttrack din business AI

Vi faciliterer din business AI og gør det lettere at blive datadrevet, så du kan give dine kunder en personaliseret oplevelse med bedre segmentering og churn-bekæmpelse. Med vores nye Data Analytics Platform hjælper vi dig med at navigere fra big data til smart data – så du kan træffe de rigtige beslutninger for lige netop din forretning

Gå på opdagelse i en verden af data og få en bedre data pool

Ved at berige dine interne kundedata med eksterne tredjepartsdata, får du kendskab til, hvad der karakteriserer dine kunder og målgrupper, når de ikke er i din butik. Og det er jo det meste af tiden. Tilføjelsen af variable, der beskriver dine kunders boligtype, familieforhold, demografi og uddannelsesniveau, viser sig ofte at være forskellen mellem segmentering og værdiskabende segmentering

 

Vores data lake rummer mere end 800 variable fra nationale registre, statistikbureauer og analysebureuer, samt en række prædiktive modeller og segmenteringsværktøjer, vi selv har udviklet. I vores datakataloger får du en detaljeret oversigt over de hyppigst efterspurgte variable og deres typiske brug. Alle data vi vores data lake stammer fra troværdige kilder og vi strukturerer, validerer og opdaterer data løbende, samt tilføjer nye datakomponenter fra nye datakilder jævnligt. Vi gør det desuden let for dig at tilgå data med vores fleksible access points, så du let kan implementere data i din data science og dine forretningsprocesser; det er bare plug & play!

 

Dataoversigt

Geodemografiske data

Optimeret klyngestatistik 

 • Familietype
 • Livsfase
 • Antal børn
 • Uddannelsesniveau
 • Beskæftigelsesstatus
 • Bilrådighed
 • Alder
 • Etc.

 

Fås i:

 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Sverige

Virksomhedsdata

Fuldt 1-2-1 virksomhedsregister

 • Kontaktinformation
 • Branche
 • Antal ansatte
 • Økonomisk indblik
 • Etc.

 

Fås i:

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige

Adressedata

Fuldt 1-2-1 detaljeret addressedatabase med alle privat- og virksomhedsadresser

 • Husnummer, gade, postnummer, region, X/Y-koordinater
 • Klynger
 • Køretidsdata
 • Etc.

Kan bruges til adresseløse omdelinger

 

Fås i:

 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Sverige

Emneunivers-data

Navn og telefonnummer fra de åbne telefonbøger

 • Fuldt navn
 • Mobiltelefonnummer
 • Fastnettelefonnummer
 • Beslutningstager (18+) = kvinde
 • Beslutningstager (18+) = mand
 • Validerede kontaktinformationer
 • Etc.

Kan bruges til DM & TM

 

Fås i:

 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Sverige

Segmentering

 • conzoom®
 • Skræddersyet segmentering
 • Etc.

 

Fås i:

 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Sverige

Modellerede data

Flere variable kombinerede i statistiske modeller (predict, tvillinger, RFM etc.).  Fx:

 • Share-of-Wallet
 • Købevillighed
 • Attitude to money
 • RFM
 • Menings- / Adfærdsdata (Kantar- eller digitalt baserede)
 • Etc.

 

Fås i:

 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Sverige

Ejendomsdata

Fuldt detaljeret ejendomsdata for alle private og virksomhedsadresser

 • Størrelse
 • Bygningens alder
 • Antal badeværelser
 • Opvarmingsform
 • Etc.

 

Fås i:

 • Danmark

Økonomiske variable

Optimeret klyngestatistik

 • Indkomst - person & husstand
 • Formue
 • Etc.

 

Fås i:

 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Sverige

Holdningsdata

Adgang til TNS Kantars survey-database, samt andre paneldatabaser (bl.a. Wilke)

 • Sureveydata koblet til respondentens adresse & conzoom®type

 

Fås i:

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige

Data lake

Vores data lake er den samlede betegnelse for alle vores datakomponenter, der inkluderer

 • Data (Nordiske):
  • rå data
  • strukturerede data
  • modellerede data
 • Fuldt dokumenterede

 

Med en licens til vores data lake kan du tilgå alle vores variable 24/7 - og du får automatisk adgang til nye data, så snart de tilføjes data laken. Det bedste ved det hele er, at vi er software-uafhængige; uanset hvilken platfor du arbejder på, kan vi levere data i det format, du har brug for. Dermed sparer du al den tid, der normalt går med at strukturere, validere, dokumentere og opdatere tredjepartsdata, inden du kan komme i gang med at bygge dine AI-modeller. Og med din adgang til data laken, følger selvfølgelig også adgangen til vores ekspertise inden for registerdata, GDPR-compliance og data science

 

keyboard_arrow_rightLæs mere

Data blending: Dine interne kundedata beriget og rangordnet med tredjepartsdata

Vores data blending-engine er et værktøj, der matcher dine interne kundedata til datakomponenterne i vores data lake via komplekse matching- og dataformateringsalgoritmer i et kontrolleret miljø, og dermed gør dem klar til udviklingen af AI-modeller

 

Identificér de signifikante variable

Vi kan identificere de relevante og signifikante variable for din forretning ved hjælp af vores prædiktive ML-engines; hvilke parametre adskiller lige præcis dine kundesegmenter?

 

Efter data blendingen får du en Geomatic Predict Report, der viser dig hvilke variable (både blandt dine interne data og fra vores tredjepartsdata), der performer og er signifikante i forhold til din analyse, samt hvilke af vores ML-værktøjer, der egner sig bedst til din analysetype

Find ud af, hvad der er vigtigt for din analyse med vores Geomatic Predict Report

Outputtet er vores Geomatic Predict Report, der giver dig et overblik over dine data i forhold til vores tredjepartsdata og oplister de signifikante og værdifulde variable forud for din modelopbygning - hvilket sparer dig for den manuelle proces til at identificere samme. De mest signifikante variable kan derefter tilgås, så du kan berige dine kundedata og medtage variablene i opbygningen af dine analyser og modeller enten in-house eller via vores data science-services

 

file_downloadSe et rapporteksempel

Data gøres klar til AI

Med vores data blending-engines formateringsalgoritme får du også et værktøj til at formatere modeldata, der inkluderer:

 • Match-algoritmer & geokodning
 • Dataformatering og databeregning
 • Validering
 • Dimension control
 • Principal components analysis
 • Correlation analysis splits

 

Klik her for at læse mere om, hvad vi gør ved data i formateringsprocessen

 

Dine interne data består af forskellige datakilder og komponenter (typer af data).

Med vores data blending-engine formaterer og strukturerer vi jeres data og gør dem hurtigere klar til opbygningen af AI-modeller:

At identificere og håndtere forskellige datatyper

 1. Shuffle rows
 2. Fjerne tomme variable og variable, hvor der mangler værdier i mere end 20 % af rækkerne
 3. Ændre variablenes type/string til kategorisk
 4. Klassificere variable med op til 25 unikke niveauer som kategoriske - ellers som kontinuerlige
 5. Tilføje suffikser, så variabeltypen kan identificeres
 6. Fjerne sekventielle variable (fx 1,2,3,4..)
 7. Fjerne konstante variable og variable med noget nær ingen varians
 8. Fjerne dubletter
 9. Fjerne rækker, hvor der mangler værdier i mere end 40 % af rækkerne

Fjerne højt korrelerede variable

Data imputation ved manglende data

Identificering og eliminering af outliers

Datastandardisering

Alle typer af dataformater kan håndteres

 

Ved at automatisere dataformateringen glæder du desuden dine data scientists, fordi du fjerner en opgave, der ikke er direkte værdiskabende - så de i stedet kan fokusere på opbygning og implementering af nye modeller. Og det gør ikke bare vejen til at have en data pool, der egner sig til at bygge AI-modeller kortere; det beriger også dine interne kundedata og giver den den fulde indsigt i dine kunder som holistiske mennesker. Det er dét, vi kalder at have 360° kundeindsigt

Predict: Modelopbygning, scoring og recommendation scores

Predict er et AI-værktøjer, der blender data og opstiler prædiktive modeller ved hjælp af machine learning-protokoller. Det hjælper dig med at bygge bedre modeller og forkorter dine prædiktive værktøjers time-to-market; vi har sørget for strukturen og frameworket i alle de indirekte model-opgaver, der gør det muligt for dig at generere modeller på vores self-service analyseplatform. Du må gerne kalde det automatiseret AI. Så, selv hvis dine interne data endnu ikke er klar til AI, kan vi hjælpe dig med at bygge modeller, der giver dig en bedre forståelse for dine kunder og dit marked. Og du får fordelen af vores indbyggede sikkerhed i og med data allerede er diskretionerede og struktureret, så de er GDPR-compliant. Kort sagt: Vi hjælper dig med at optimere dine data som et aktiv

Optimeret databrug

Vores Data Analytics Platform hjælper dig med at optimere brugen og udvælgelsen af data i din interne modelopbygning ved at identificere de relevante data med prædiktiv forklaringskraft til din modelopbyning. Du kan altså benchmarke og optimere dine interne modeller med relevante tredjepartsdata med en licens til vores blending-værktøj

Operationaliserbare modeller

Vores Data Analytics Platform genererer operationaliserbare modeller og outputs til at score din kundedatabase alt efter de ønskede mål og med muligheden for at assigne recommendation scores. Det giver dig ikke kun en bedre forståelse for dine eksisterende kunder; det sikrer også, at du kan identificere tvillinger - og let tilpasse modellerne over tid efter behov

Access points

Self-service analyseportal

Geomatic Analytics Gallery

Automiseret integrationsplugin

Geomatic API

Automiseret workflow

FTPs- eller SFTP-server

Tredjepartsplugins

Skræddersy din løsning

Fasttrack din business AI

Skriv dig op eller kontakt Frank Nielsen direkte og hør mere om, hvordan vi kan facilitere din AI-rejse

Frank K. Nielsen portrait

Frank K. Nielsen

Executive Director Sales

+45 2835 3280

Linkedin

Får du ikke vores nyhedsbrev?

Måske vil du også finde disse sider interessante