Persondatapolitik for ansættelsesproces

1.1. Indledning

Vi sikrer altid, at håndtering af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder inden for rammerne af god dataetik. Personoplysninger behandles fortroligt og kun for de her beskrevne formål.

 

1.2. Dataansvarlig og DPO kontaktoplysninger

Geomatic A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du er ansøger hos os.

Firma:

Geomatic A/S

Sankt Gertruds Stræde 10

1129 København K

CVR: 28862245

Mail: legal@geomatic.dk

 

1.3. Formål og beskrivelse af databehandlingen

Som en del af ansøgningsprocessen i Geomatic, behandler vi persondata om dig, som du har afgivet i forbindelse med din ansøgning af jobbet.

De personoplysninger, vi behandler om dig er: Din ansøgning, CV, uddannelsesbevis, eventuelle referencer samt andre bilag, du vedlægger med ansøgningsmaterialet.

Desuden vil Geomatic behandle personoplysninger om dig i forbindelse med vurderingen af ansøgningsmaterialet, du har indsendt samt i forbindelse med ethvert interview, du måtte blive inviteret til.

 Formålet med behandlingen af dine personoplysninger i ansøgningsmaterialeret er at vurdere dig i forhold til det specifikke job, som du har ansøgt om.

I forbindelse med ansøgningsprocessen vil dine personoplysninger kun blive delt internt med management med henblik på rekruttering.

 Behandlingen finder sted på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b) og artikel 6, stk. 1, litra f) (interesseafvejningsreglen), da ansættelsesprocessen er led i et ansættelsesforhold i kontrakt samt at Geomatics legitime interesse i at behandle personoplysninger om dig og vurdere din ansøgning er en del af ansøgningsprocessen.

Såfremt Geomatic ønsker at indsamle referencer i forbindelse med ansøgningsprocessen vil dette være baseret på dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. Oplysningerne vil alene angå ansættelsestidspunkt, arbejdsopgaver og lignende, samt faglige og sociale kompetencer.

Bliver du udvalgt til stillingen vil du blive bedt om at fremvise en straffeattest, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

 

1.4. Opbevaring af personoplysninger

Geomatic opbevarer dine personoplysninger indtil det job, du har ansøgt om, er udfyldt af en ansøger.

Hvis du får jobbet, vil din ansøgning og CV blive overført til din personalemappe hos Geomatic i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Hvis du afvises, og du har givet dit samtykke til at gemme din ansøgning og CV, opbevarer vi dokumenterne i op til seks måneder efter afvisningen, hvorefter dataene slettes.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte os på job@geomatic.dk. Tilbagetrækning af samtykket medfører, at dine personoplysninger bliver slettet, og du vil som følge heraf ikke længere blive betragtet til ledige stillinger hos Geomatic.

Straffeattester opbevares ikke, men fremvises af den ansatte til nærmeste leder.

 

1.5. Dine rettigheder

Du kan henvende dig til Geomatic, såfremt du mener, at vi behandler personoplysninger om dig.
Vælger du at gøre en af dine rettigheder gældende, skal du rette din henvendelse via e-mail på: legal@geomatic.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten - for at sikre, at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen.

 

Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger behandlet af Geomatic.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger forud for Geomatics standardprocedure for sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse Geomatics behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til dataportabilitet: Du har ret at modtage en (elektronisk) kopi af dine personlige data, der behandles af Geomatic.
  • Ret til indsigelse: Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod Geomatics behandling af dine personoplysninger.
  • Klagemulighed: Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Geomatics behandling ikke overholder den gældende Databeskyttelseslovgivning.