Nu gør vi telemarketing lettere og billigere sammen med The Data Company

I samarbejde med The Data Company har vi skabt et nyt setup til telemarketing, som på flere vigtige parametre giver dig mulighed for at optimere dine telemarketingprocesser og dermed din ROI. Vi gør det både lettere og billigere at udvælge segmenterede leads og få ringet på dem hurtigt, og vi rådgiver samtidig både strategisk og taktisk, så du kan få mest muligt ud af dine indsatser.

Del artikel:

Vi har solgt leads til telemarketing i snart 18 år. For at øge udbyttet for de af vores kunder, som anvender telemarketing som salgskanal, har vi indgået et nyt partnerskab med The Data Company; vi er gået sammen om at skabe en løsning, som gør det både billigere og lettere at komme fra leads til den egentlige telemarketing – og som samtidig kan give vitale indsigter, der kan anvendes for at kunne justere på de segmenteringskriterier, som bruges i emneudvælgelsesprocessen. På den måde sikrer vores nye løsning en kontinuerlig optimering af den investering, der lægges i telemarketing.

 

Med det nye setup kan vores kunder købe leads til en fast, månedlig pris alt efter deres forventede volumen. Herefter kan de få segmenteret deres leads så meget eller så lidt, som de har behov for; de kan blandt andet udvælge leads på baggrund af geografi, conzoom®type, boligforhold, køn, alder, livsfase eller noget helt andet.

 

Læs også: Se vores oversigt over de segmenteringskriterier, vi kan tilbyde, og få inspiration til, hvordan de kan bruge disse til at øge konverteringsraterne

 

Kontinuerlig optimering på baggrund af indsigter

Med vores nye setup vil det være muligt for virksomheder at monitorere hvilke typer af leads, der performer bedst på kampagnerne, og på baggrund af denne viden kan selve emneudvælgelsesprocessen løbende optimeres, så den type leads, som konverterer bedst, er den type leads, der udvælges til kampagnerne.

 

Dette setup kan også anvendes i de tilfælde, hvor der indgår affiliate leads og lignende i kampagnen. For de virksomheder, der anvender købte leads, giver det nye setup således adgang til at kunne afvise leads med en profil, som viser sig at have en ringe konverteringsrate i selve telemarketingaktiviteten. 

 

Læs også: Blog: Få meget mere ud af dine telemarketing-indsatser

 

Vi gør brugen af data nemmere via partnerskaber

Det nye partnerskab med The Data Company er en del af vores strategiske mål om at hjælpe danske virksomheder til at blive mere datadrevne. Derfor vælger vi at indgå en lang række partnerskaber med det formål at gøre det nemmere for dig at implementere data i dine forretningsprocesser.

 

Vi udvælger altid vores samarbejdspartnere med omhu, og på et marked som telemarketing er vi glade for nu at stå sammen med en spiller, der ikke kun er dygtig, men også vægter dataetik, GDPR-compliance og vores kunders udbytte lige så højt som vi selv.

 

Vi glæder os over, at vi i fællesskab nu kan tilbyde markedet en løsning, som kan være med til at optimere en gammel disciplin via smartere brug af data. Vi byder The Data Company velkommen som partner, og glæder os til i fællesskab at kunne løfte vores kunders oplevelse med telemarketing.

 


Baggrund: Sådan har telemarketing udviklet sig

Telemarketing blev i mange år udført ved, at phonerne i call-centrene groft sagt fik udleveret en side fra telefonbogen og så ringede man bare derudaf - naturligvis forudsat, at man som virksomhed var undtaget dørsalgsloven, og derudover overholdt krav om frasortering af personer registreret på Robinsonlisten.

 

Uanmodede markedsføringshenvendelser (altså henvendelser med det formål at sælge forbrugeren et kommercielt produkt) i form af telefonsalg er som udgangspunkt ikke tilladt. Der er dog undtagelser fra dette forbud. Følgende brancher må gerne bedrive telefonsalg:

 

  • Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
  • Bøger
  • Forsikringer
  • Abonnement på redningstjenester og sygetransport

 

Robinsonlisten er vokset nærmest eksplosivt de seneste 15 år, og dermed er der færre at ringe til. I Danmark er det nemlig fortsat sådan, at virksomheder, som er undtaget dørsalgsloven, har lov til at tilgå telefonbogen og her udvælge leads, som de kontakter uanmodet med salg for øje.

 

Når der er færre at ringe til, og samtidig flere, der ringer, betyder det, at de, som har deres nummer registreret offentligt i telefonbogen, og som ikke er registreret på Robinsonlisten, får langt flere opkald fra håbefulde telesælgere, som forsøger at afsætte et produkt, ydelse eller medlemskab.

 

I dag er telemarketing nærmest blevet et fy-ord, fordi mange forbrugere finder det forstyrrende eller belastende, når de bliver uanmodet kontaktet af en telesælger. Denne irritation er proportional med oplevelsen af relevansen for det produkt eller ydelse, der tilbydes – og virksomhederne forstærker denne tendens, når de ikke anvender indsigter og data til at udvælge den rette profil af emner til telemarketingkampagnerne, men blot kører en selektion på køn og alder.

 

Det betyder, at bliver der længere og længere imellem, at telefonen besvares og dermed også længere og længere imellem, at nogen takker ja til at købe. Det i sig selv har gjort omkostningerne ved at anvende telemarketing som salgskanal uforholdsmæssigt høje. Og det er dén problemstilling, vores nye partnerskab forsøger at afhjælpe.

Læs videre