Manglende sletning af personoplysninger kan medføre bøde efter GDPR

Datatilsynet indstiller møbelvirksomheden ID design til en bøde på 1,5 mio kr. for manglende sletning af oplysninger om ca. 385.000 kunder

Del artikel:

Efter et tilsynsbesøg konstaterede Datatilsynet, at møbelvirksomheden ikke havde overholdt princippet om opbevaringsbegrænsning i det gamle system og dermed ikke fastsat slettefrister for kundeoplysninger ud fra en stillingtagen til hvornår disse kundeoplysninger ikke længere var nødvendige at opbevare. Dette medførte en politianmeldelse af ID design.

 

Datatilsynet konstaterede også, at kundeoplysninger i det nye system ikke blev slettet, selvom der var fastsat en slettefrist på 912 dage svarende til en reklamationsret på 2,5 år. ID design implementerede få dage efter tilsynsbesøget den automatiserede sletteprocedure.
Der var heller ikke fastlagt dokumenterbar procedure for sletning af medarbejderdata der sammen med den manglende stillingtagen til samt dokumentation af slettefrister medførte alvorlig kritik heraf.

 

Der er derfor god grund til at være opmærksom på din virksomheds opbevaring af personoplysninger for at sikre, at de ikke behandles længere end nødvendigt.

 

Hvad skal din virksomhed sætte fokus på i forbindelse med opbevaring og sletning af personoplysninger?

  • Er personoplysningerne stadig nødvendige for formålet med behandlingen?
  • Er der fastlagt slettefrister?
  • Er der en dokumenterbar procedure for sletning?

 

Læs mere om Datatilsynets afgørelse her.

 

Vidste du også at GDPR stiller krav om at personoplysninger, der opbevares, skal være korrekte?

De opbevarede personoplysninger, som er nødvendigt til det formål de er indsamlet, skal ajourføres dvs. der er krav om en høj datakvalitet. Sikres dette ikke, stiller GDPR krav om at personoplysninger straks skal slettes. Derfor er det nødvendigt at virksomheder i dag sikrer sig en strategi for hvordan datakvaliteten sikres og data holdes ajour. Hos Geomatic har vi i mange år sikret datakvaliteten hos nogen af de største danske virksomheder, og vi tager gerne en snak med virksomheder som er i tvivl om hvor god deres datakvalitet er.