Ny analyse: B2C-virksomhedernes elsker data, men håndteringen af dem er fortsat en udfordring

I en ny analyse, hvor 158 respondenter fra danske og svenske B2C-virksomheder har svaret på 20 spørgsmål om deres indsamling og brug af kunderelaterede data, konkluderes det, at virksomhedernes store tiltro til potentialet i data kun realiseres i få tilfælde.

Del artikel:

69 % af respondenterne svarer, at indsamling og brug af kunderelaterede data er ”essentielt” eller ”helt essentielt” for virksomhedens fremtidig vækst og udvikling. Alligevel er andelen af virksomheder, der har procedurer for datas indsamling og brug væsentlig mindre, ligesom kun godt en tredjedel fx oplever, at deres segmentering af kunderne giver dem en konkurrencemæssig fordel.

 

”Analysen viser, at selvom data står højt på debatdagsorden, så er der stadig praktiske udfordringer i virksomhederne med at omsætte ambitioner og forventninger til praktisk og værdiskabende dataarbejde,” siger Director of Geomatic Insights, Ross Whalley.

 

Værdiskabende dataarbejde kræver prioritering

Vi opstiller i analyserapporten fem råd til værdiskabende arbejde ud fra de faldgruber, der identificeres ud fra survey-svarene. Her kan man bl.a. læse at virksomhederne skal tage et mere kritisk blik på deres kompetenceniveau:

 

”Mange virksomheder in-sourcer i disse år deres analysearbejde, og det kan være en fin strategi, hvis man har kompetencerne til at arbejde med og analysere på data. Men vi ser også i survey-svarene, at flere virksomheder oplever, at netop kompetenceniveauet er en barriere. Det kan give meget dyre og tidskrævende analyseprojekter, der i sidste ende slet ikke skaber den ønskede værdi for virksomhederne,” advarer Ross Whalley.

 

Han opfordrer derfor virksomhederne til at bruge lidt mere tid på at få identificeret, hvilken forskel indsamling og brug af data skal gøre i virksomhederne, for at kunne udarbejde bedre projektplaner og kunne foretage en bedre vurdering af, om de har kompetencerne in-house eller bør finde sig en god samarbejdspartner.

 

Analysen vil blive fulgt op med white paper om segmentering

Analysens resultater har fået data- og analysehuset til at igangsætte udarbejdelsen af et white paper om, hvordan virksomhederne kan gennemføre gode og værdiskabende segmenteringsprojekter.

 

”Vi har arbejdet med data- og segmenteringsprojekter for virksomheder i hele Norden igennem mange år, og de erfaringer vil vi nu kondensere i et white paper, for analysen viser, at kæden knækker et sted mellem opsætningen af de datarelaterede målsætninger og evalueringen af deres faktiske værdiskabelse,” fortæller Ross Whalley.

 

Læs mere og download rapporten