Seks konstruktive råd til øget bosætning

I 2016 gennemførte data- og analysehuset Geomatic en analyse af kommunernes bosætningsstrategier og -indsatser. På den baggrund har de opstillet seks enkle punkter, som enhver kommune, der har ambitioner om øget bosætning, med fordel kan studere

Del artikel:

I analysen Bosætningsindsatser i danske kommuner: Kommer børnefamilierne nu?, stilles der skarpt på kommunernes strategiske indsats og det resultat, der kom ud af indsatsen. Hovedkonklusionen i analysen er, at størstedelen af de danske kommuner gennemfører bosætningsindsatser med udgangspunkt i strategier og handleplaner, der er offentligt tilgængelige på kommunernes hjemmeside. Selvom mange af strategierne opstiller mere eller mindre definerede målgrupper, mangler der i strategi og handlingsplaner oftest en sammenhæng mellem kommunernes bosætningsanalyser, de udpegede målgrupper, de planlagte bosætningsindsatser samt kommunikationen og markedsføringen af dem. På den konto har Geomatic nu opstillet seks pejlemærker, som kommunerne kan tage i anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen og udmøntningen af bosætningsdrømmene

 

- At flytte er en af de største beslutninger, vi træffer i vores liv, og der er mange faktorer, der spiller ind. En af dem er, hvordan en kommunes brand er, og hvilke associationer vi får ind på lystavlen, når kommunen nævnes. Derfor er det afgørende, at kommunen finder ud af, hvem de slev er, og hvilke befolkningssegmenter de ønsker at tiltrække og kan tiltrække. Det kan vores pejlemærker være med til at afdække, siger Head of Communications & PR, Advisor Jeanette Mayland Olsen fra Geomatic

 

Strategi i seks tempi

De seks råd og pejlemærker fra Geomatic lyder, at kommunen skal få indsigt i de nuværende til- og fraflyttere, afklare om tendensen skal styrkes eller ændres samt kortlægge kommunens brandværdi og aktuelle markedsposition. Herefter skal der foretages en målgruppeanalyse, og den målgruppeanalyse skal efterfølgende bruges proaktivt til at planlægge aktiviteterne i markedsføringen. Endelig skal der gennem hele processen kommunikeres målrettet og relevant både internt og eksternt

 

Indsigt i de nuværende til- og fraflyttere

Som forarbejde til enhver bosætningsstrategi er det nyttigt at analysere de nuværende flyttemønstre og få belyst, hvilke karakteristika, der gør sig gældende ved både til- og fraflyttere og gerne indsat i et historisk perspektiv, fx ved at sammenligne med samme analyse fra sidste strategiproces, hvis det findes. Analysen kan med fordel afdække både flytninger ind og ud af kommunen samt interne flytninger, som bør sammenholdes med en tilsvarende analyse af alle nuværende borgeres karakteristika

 

Skal tendensen ændres?

Brug den fornyede indsigt fra flytteanalysen til at afgøre, om de nuværende flyttemønstre viser en tendens, kommunen ønsker at forstærke eller ændre. Svaret på det spørgsmål er nemlig afgørende for valget af målgrupper

 

Fastlæg markedspositionen

Kommunens markedsposition er et afgørende parameter for, hvordan kommunen skal tilrettelægge sine bosætningsindsatser. Markedspositionen skal i denne sammenhæng forstås som den position, kommunen indtager i markedet for tiltrækning af tilflyttere

 

Målgruppeanalyse

Inden bosætningsindsatserne og -aktiviteterne fastlægges, skal kommunen dykke yderligere ned i den eller de valgte målgrupper. Jo større kendskab til målgruppens karakteristika, jo bedre er grundlaget for at planlægge og kommunikere indsatser og aktiviteter, der matcher målgruppens behov

 

Tilpas til målgruppen

Planlæg bosætningsaktiviteterne ud fra målgruppeanalysen og overvej i den forbindelse hvordan de konkrete aktiviteter skal formidles og foldes ud, så kommunen opfattes og opleves som et rart sted for lige netop dén målgruppe, kommunen ønsker i tale

 

Målrettet kommunikation

Kommunikér aktiviteterne tydeligt og relevant til målgruppen, og vær opmærksom på kommunikationssituationen, som i sit udgangspunkt er, at man kommunikerer til en uinteresseret målgruppe. Derfor skal budskab, platform og timing være velovervejet i forhold til målgruppens situation