Dataanalyse understøtter strategien

Dataindsamling, databehandling og dataanalyse er tidens nye sort. Det er ved at sammenstille og koble forskellige data, at vi får større indsigt i menneskers forskellige handlings- og adfærdsmønstre. I data- og analysehuset Geomatic har de specialiseret sig i at hjælpe kunderne til bedre til at forstå sit marked. Det sker gennem grundig dataindsigt og analyse

Del artikel:

Serviceydelserne fra Geomatic skaber struktur, og gør de kundedata enhver virksomhed ligger inde med operationelle i et innovativt, proaktivt og fremadrettet perspektiv. Serviceydelserne fordeler sig grundlæggende på tre ben. Det ene ben er serviceydelser omkring at skabe overblik over sin kundestruktur via data, rydde op i eksisterende data, etablere eller optimere eksisterende kundedatabaser samt datavask, hvor irrelevante data slettes. Andet ben handler om at sælge og levere forskellige kvantitative data, der hentes både online og offline, mens det tredje og mest strategiske ben koncentrerer sig om dataanalyse, aktivering af data samt segmentering af kunde- og brugergrupper

 

36 segmenter

Geomatic er et bredt funderet data- og analysehus med mange forskellige kompetencer og ekspertiser. Kunderne er både private virksomheder, offentlige myndigheder og interessegrupper, der har behov for at kende sine kunder og brugere bedre og dybere. Som oftest i forbindelse med en yderligere positionering i markedet, ved udvidelse af serviceydelser eller varesortiment eller ved geografisk spredning, hvor det er vigtigt at sætte sig ind i lokalbefolkningens særlige kendetegn og karakteristika

 

- I Geomatic arbejder vi med rigtig mange datakilder, når vi skal foretage for eksempel en markedsanalyse, benchmarking eller kundeundersøgelse for en virksomhed. I alt opererer vi med 36 segmenter, som vi deler kunder og brugere ind i. Det er et meget fintmasket net, og for at det kan fungere, forudsætter det adgang til en række datakilder, som vi henter ind forskellige steder fra, og afhængig af den analyse, vi skal foretage, fortæller Jeanette Mayland Olsen, der er Head of Communications & PR, Advisor i Geomatic

 

Dataetisk databrug

Digitaliseringen af hele vores liv, hvor vi ulasteligt sætter vores elektroniske fodaftryk i cyberspace, når vi benytter internettet, har åbnet utallige muligheder for at kortlægge menneskers gøren og laden. Data, der er efterladt af brugere online, data, der lagres i offentlige myndigheders registreringssystemer og virksomheders kundedatabaser kan kobles og skabe nye indsigter. Alt er inden for rækkevidde, og med datasnilde og en klar og tydelig målsætning, kan man i dag trænge dybt ned i den enkelte forbrugers liv og adfærd, med hensyn til bl.a. købemønstre og interesser, men uden at gå på kompromis med privatlivet, fordi følsomme data diskretioneres, og fordi data om den enkelte ikke er nær så interessant som de mønstre og trends, vi kan identificere, når vi analyserer massen

 

- Der er ingen tvivl om, at digitaliseringen er til gavn for både virksomhedernes bundlinje, og for kunderne. Det kommer til udtryk ved, at vi som kunder får en langt bedre service, end vi gjorde tidligere, og at virksomheder og forretninger har langt bedre muligheder for, at målrette markedsføringen derhen hvor den skal. Effektiviteten er kæmpe stor. Og som kunder bidrager vi selv til den. Det sker bl.a. i loyalitetsprogrammer for kunder, hvor vi gennem medlemskortet dels fortæller virksomheden, hvad vi køber, hvornår vi køber og hvor meget vi køber for. Dels ved at vi i forbindelse surveyundersøgelser selv afkrydser interessefelter, der kan omhandle alt fra mad, bolig og mode til aviser, blade og kulturinteresser. Det er sådanne oplysninger kombineret med de officielle registre, der gør, at vi i dag er i stand til at tegne og kortlægge et meget nuanceret billede af forskellige forbrugersegmenter, forklarer Jeanette Mayland Olsen

 

Gode kundeoplevelser

Ifølge Jeanette Mayland Olsen er der høje dataetiske standarder i Danmark, og det er meget sjældent, at den datainformation som private og offentlige myndigheder har lagret, giver anledning til bekymring eller decideret datamisbrug. Datainformationen anvendes nemlig primært til at please og fastholde kunder, give dem fordelagtige tilbud og knytte kunden tættere til sit produkt. Med andre ord give kunden den optimale kundeoplevelse

 

- Dataindsigten giver virksomheder og myndigheder et unikt værktøj til at målrette sin kommunikation og markedsføring, og dermed skabe optimale kundeoplevelser og relationer til ydelser og produkter. Og det er dét datastrømmene bliver brugt til i Danmark. Selvfølgelig er den sidste kriminelle ikke født endnu, men jeg kender ikke til sager, hvor virksomheder eller myndigheder med forsæt har delt data med uvedkommende, som også er ulovligt, både i dag og efter den nye EU-Dataforordning træder i kraft næste år, lyder det fra Jeanette Mayland Olsen

 

Der kan være mange forhold der spiller ind når man flytter. Det kan bl.a. være kvadratmeterpris, jobmuligheder, beliggenhed og infrastruktur