Nyheder

 • Vi har taget hul på fremtiden

  2020 var på alle måder et anderledes år. I Geomatic foretog vi en større ændring i vores strategi. Ændringen har været en succes, og vi har samtidig oplevet en flot vækst i resultatet i forhold til sidste regnskabsår med et positivt resultat på 3,58 mio. kr. Men hvad byder fremtiden på? Og hvordan sørger vi for, fortsat at kunne levere værdifulde indsigter og løsninger til vores kunder?

  Læs mere
 • Geo-demografiske variable fra Geomatic skal hjælpe med at forebygge brande

  Geo-demografiske variable fra Geomatic skal hjælpe med at forebygge brande brande er én af de ulykker, vi alle frygter allermest; tanken om at vores hjem og alle vores ejendele ædes op af flammerne eller – og værre – at nogen, vi kender, skulle blive fanget i en brands ubarmhjertige ild og røg. I sit speciale på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har Naomi Crump i samarbejde med Beredskabsstyrelsen undersøgt, om modellering af geo-demografiske data kan bidrage til forudsigelse af brandrisiko. Vi lånte hende dataene, og her er hendes resultater, der nu er udgangspunkt for et stort nationalt studie.

  Læs mere
 • Offentlige ejendomsdata ændrer karakter – få hjælp til at bruge dem bedre

  Det seneste år er der sket en større modernisering af ejendomsdata i Danmark. Hvis I som virksomhed benytter offentlige ejendomsdata, er det noget, I skal forholde jer til. Jo før desto bedre. Se hvorfor her.

  Læs mere
 • Vi er klar med en ny løsning for nummeroplysningsdata

  TDC/Nuuday meddelte i efteråret 2019 at de ophører med at distribuere nummeroplysningsdata i én samlet, national løsning, under reference til den såkaldte §31 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Teleloven). Geomatic har siden arbejdet på at kunne tilbyde et alternativ. Det er vi nu klar med!

  Læs mere
 • Strategiændring i Geomatic flytter fokus til kerneforretningen

  I april iværksattes en strategiændring, der flytter vores fokus til kerneforretningen; indsamling, bearbejdning og formidling af samfundets data og en servicering af markedet gennem styrkede partnerskaber. Ændringen betyder nedskæring i medarbejderstaben, heriblandt virksomhedens CEO og CSO.

  Læs mere