Sådan forløber et statistikår

Flere har spurgt ind til, hvordan det forholder sig med opgørelsestidspunkter, i forhold til befolkningen, for et givent statistikår. Vi har derfor valgt at visualisere dette, for at give jer et enkelt overblik over, hvornår de enkelte datavariable, og selve conzoom®klassifikationen opdateres.

Del artikel:
Hvordan forløber et statistikår

Hvordan forløber et statistikår

 • Jan

  Den 1. januar er datoen for opgørelsen af natbefolkningen. Alle efterfølgende statistikker, baseres på befolkningens bopælsadresse i CPR på denne dato. Natbefolkningen er grundlaget for alle efterfølgende statistikker i det givne statistikår, og leveres som det første på året.

 • Feb

  Danmarks Statistik offentliggør årets befolkningsstatistik, baseret på CPR. Efterfølgende modtager vi variable som alder, børn, familietype og herkomst.

 • Mar

  Danmarks Statistik har de første data klar fra Undervisningsministeriet, der omfatter alle personer under uddannelse. Dette udgør det første datasæt i den såkaldte dagbefolkning som består af en optælling af alle der er indskrevet under uddannelse i efteråret kalenderåret før.

 • Apr

  Danmarks Statistik har data klar fra Beskæftigelsesministeriet, (fra foregående år) der beskriver omfanget af beskæftigelse. Denne opgørelse danner grundlag, for det andet datasæt om dagbefolkningen.

 • Maj

  Danmarks Statistik har offentliggjort den komplette uddannelsesstatistik fra Undervisningsministeriet, og vi modtager vores variable kort tid efter.

 • Jun

  Danmarks Statistik har offentliggjort deres bilstatistik, som kommer fra Motorregistret, og årets selvangivelser fra Skatteministeriet pr 1. januar. Variablen bilrådighed indeholder såvel privat- som firmabiler.

 • Okt

  Danmarks Statistik har offentliggjort deres indkomststatistik fra Skatteministeriets årsopgørelser for det foregående kalenderår.

 • Nov

  Danmarks Statistik er klar til at levere formuestatistik, som er beregnet som et statistisk estimat, baseret på oplysninger fra årsopgørelser.

 • Dec

  Danmarks Statistik leverer socialklasse variablen. Da denne er baseret på flere andre registre; uddannelse, indkomst og formue, kan den først leveres efter at alle disse er offentliggjort.

 • Feb

  Bemærk at vi allerede er inde i et nyt kalenderår, men først i februar, året efter natbefolkningens opgørelse, offentliggør Danmarks Statistik deres beskæftigelsesstatistik. Geomatic modtager variablen normalvis ultimo februar/primo marts.

 • Mar

  Under normale forhold er vi klar til at opdatere årets conzoom®klassifikation, og levere data til jer alle.

COVID-19 opdatering: Bemærk at grundet nuværende Corona situation, er der forlængede frister for selvangivelser for selvstændige. Det betyder, at alle variable baseret på årsopgørelser, først leveres op til tre måneder senere end normalt. Dette var tilfældet for 2020, og planlagt for 2021 også. Men dette til trods, har vi formået at nå ud med de første årlige opdateringer i marts som vanligt.

Martin K. Glarvig portrait

Martin K. Glarvig

Founder & DPO

+45 2323 2130

Linkedin

 

Har I spørgsmål til ovenstående, må I endelig kontakte os. Har du ikke adgang til conzoom® eller vores mange variable, så kontakt os for at høre nærmere om mulighederne, for en eventuel prøveperiode på vores data.