Hvem står på Robinsonlisten?

Robinsonlisten er jo hele Danmarks master-nixliste; ingen virksomheder må markedsføre sig uanmodet over for personer på listen. Men hvem er de egentlig, dem, der skriver sig på listen, og hvordan har listen udviklet sig over tid? Jeg er dykket ned i den uanmodede markedsførings urørlige målgruppe.

Del artikel:

Når en borger står på Robinsonlisten må virksomheder ikke henvende sig til personen i markedsføringsøjemed uden et samtykke, og de har en pligt til at sikre sig mod dette. Robinsonlisten administreres af CPR, og enhver kan skrive sig på listen ved at logge ind på borger.dk. Det er gratis at komme på Robinsonlisten.

 

Robinsonlisten er opkaldt efter Robinson Crusoe, som er en fiktiv person, der optræder i romanen Robinson Crusoe af Daniel Defoe. Han strander på en øde ø og lever isoleret.

 

Robinsonlisten blev indstiftet 1. juli 2000. Den 5. september 2000 havde 2.652 borgere skrevet sig på listen. På den seneste Robinsonliste fra 1. oktober 2019 stod 1,3 mio. danskere på Robinsonlisten. Hvert kvartal stiger andelen af danskere, der står på listen i snit med 1,76 %.

Antal personer tilmeldt Robinsonlisten. Til 1. august 2017 angiver "Aktuelle beskyttelser"  antal aktuelle beskyttelser – uanset personens status, herefter antal personer, som er registreret med en aktuel beskyttelse og er bopælsregistreret i Danmark. Kilde: CPR

 

Hvem er de?

Af de 1,3 mio. danskere, der i dag står på Robinsonlisten, kan vi analysere på de 1,2 mio. Det skyldes, at nogle af de anførte også har hemmelig adresse i CPR, hvorfor de effektivt ryger af den liste, virksomheder kan frasortere Robinsonmarkerede ud fra (læs mere om det i vores guide til uanmodet markedsføring, hvis du er ved at planlægge en kampagne). De 1,2 mio. danskere er fordelt på 857.000 husstande. Jeg har kigget nærmere på, hvad der karakteriserer Robinsonhusstande sammenlignet med de husstande, hvor ingen er skrevet på Robinsonlisten.

 

Den demografiske profil

De Robinsonmarkerede adskiller sig faktiske ikke markant fra ikke-Robinsonhusstande på de enkelte demografiske parametre. Deres gennemsnitlige demografiske profil er:

77 % er mellem 35 og 70 år gamle. De har typisk en lidt højere uddannelse og en lidt højere husstandsindkomst sammenlignet med de husstande, hvor ingen er på Robinsonlisten. Det betyder også, at der er en lille overvægt af overklassen blandt dem.

 

conzoom®

Ser vi imidlertid på, hvilke forbrugerprofiler, der hyppigst er tilmeldt Robinsonlisten, kan vi se, at særligt typerne A2 Aktive Børnefamilier (index 148), A4 Lykkesmed (index 130), B2 Optimisterne (index 137), D1 Formue og formåen (index 131) og D2 Solsiden (index 144) er overrepræsenterede.

 

Dem får du lige en præsentation af her inden teksten fortsætter nedenfor:

A2 Aktive børnefamilier

Veluddannede og børnerige familier 

Fakta: 34 % er aktive løbere 

 • Børnefamilier med mange børn
 • Husejere med høj købekraft
 • Altid online og på farten
 • Sport og familieaktiviteter
 • Streaming, bold og e-sport
 • Måltidskasser og dagligvarer til døren

Geodemografi

De Aktive børnefamilier består som oftest af par med op til tre børn - eller flere. Hvor nogle af børnene stadig er små, kan de ældste allerede være ved at forlade reden. Godt halvdelen har spædbørn eller børnehavebørn. Forældrene er typisk mellem 30 og 50 år og har et uddannelsesniveau, der er langt højere end landsgennemsnittet. Hver anden har en højere videregående uddannelse. Beskæftigelsesgraden er ganske høj, hele 97 % er selvfinansieret og i aktiv beskæftigelse. De fleste sidder i gode stillinger som mellemledere eller topledere. Lønniveauet er derfor generelt højt, mens friværdien er fuldt udnyttet for at have penge til den store, aktive familie. Formuen er under landsgennemsnittet, men den vokser stabilt. De fleste hører til i middelklassen, mens over halvdelen er fordelt mellem overklassen eller den højere middelklasse.

 

De Aktive børnefamilier huserer overalt i Danmark, typisk i et enfamiliehus, som de ejer og muligvis stadig betaler af på. Skal du besøge dem, kan du næsten være sikker på at træde ind i et hus med god plads, for kun få bor på mindre end 130 m². Mange har langt større huse, og 180 m² er ganske almindeligt - og nødvendigt, når man bor så mange under samme tag. En stor del af husene er bygget før 1980’erne, mens mange er helt nyopførte og belånt til skorstenen. Desuden har hver tiende et sommerhus og næsten alle har bil, mange endda to.

 

Om morgenen starter de fleste bilen for at komme på arbejde, mens enkelte bliver hjemme, hvor de driver et liberalt erhverv. Nogle har konsulentvirksomhed, andre et holdingselskab eller et selvstændigt håndværkerfirma. De bruger sjældent mere end 40 timer ugentligt i arbejdsgiverens tjeneste, så der er både tid og energi til børnene.

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Aktive børnefamiliers hverdag bærer præg af børnenes aktiviteter. For at lette logistikken klares transporten med en kombination af bilen og cyklen, hvoraf førstnævnte er mest populær, når der skal hentes, bringes og handles.

 

Størsteparten er tilmeldt flere nyheds- og tilbudsmails. Det gør det let at planlægge indkøbene, som de helst klarer i nærmeste MENY eller en større Bilka, gerne to go eller bragt til døren af nemlig.com.

 

De prioriterer at have tid til madlavningen og ser det som en hyggelig aktivitet sammen med børnene. De ynder at bestille færdige måltidskasser for at optimere tiden, og der er ofte frisk hjemmebag med i madpakkerne.

 

Aktive børnefamilier frygter ikke havearbejde. Det er heldigt, for haven kan være stor, og måske der også er en i sommerhuset. At holde have går hånd i hånd med at holde hus, og derfor går turen ofte til det lokale byggemarked. Gør-det-selv er godt, og hvis man kan undgå dyre håndværkere, er det kun en fordel - fradrag eller ej.

 

Alle i familien dyrker motion mindst en gang ugentligt. De voksne foretrækker de fleksible motionsformer som løb, fitness og cykling. Børnenes mange fritidsaktiviteter dækker over alle sportsgrene med bolde, og særligt håndbold og fodbold er noget, familien kan samles om.

 

Ellers foregår hjemmets aktiviteter indendørs. Online spil og deltagelse i konkurrencer er en stor del af underholdningen, i hvert fald for børnene. De ser ikke meget traditionelt TV, men streamer til gengæld rigtig meget og følger aktivt med i diverse populærserier. Noget, familien kan lide at hygge sig med sammen.

 

Hele familien er aktiv på stort set alle sociale medier. Det er derfor næsten en selvfølge, at både børn og voksne har egen smartphone og tablet.

Læsning af aviser og blade bliver der til gengæld ikke brugt meget tid på, men i kraft af internettet og deres brede interesser, formår de Aktive børnefamilier alligevel at være ganske velorienterede. De lytter gerne til lydbøger og podcasts, men måske først når børnene er gået i seng og der er læst i en Jumbobog eller et Anders And-blad.

 

Ferierne i Danmark er lige så populære som i resten af Europa. Fly er mere bekvemt end bilen, medmindre det drejer sig om en endagstur, som hver femte familie når et par stykker af i løbet af året. Mange af familierne husker tilbage på den seneste store rygsækrejse til et fjernt kontinent. En af de store ferieoplevelser de har sammen med i bagagen.

 

Værdimæssigt tilhører de typiske Aktive børnefamilier segmentet af Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt synes halvdelen, at det for let at få penge fra det offentlige, og mange synes ikke, at forskellen mellem rig og fattig i Danmark er noget problem.

 

Ved det seneste folketingsvalg repræsenterede dette segment stort set landsgennemsnittet. Og de Aktive børnefamilier er gode til at få stemt.

A4 Lykkesmed

Erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

Fakta: 46 % føler sig stressede 

 • Private professionelle
 • Bor i huse i mindre provinsbyer
 • Laver gerne finere gourmetmiddage
 • Selvstændige med styr på selvangivelser
 • Ude godt – hjemme bedst
 • Alle burde klare mere selv

Geodemografi

”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmede betyder det, at de enten er selvstændige med eget erhverv, eller at de tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre i lokalsamfundet. De består overvejende af enlige og par i 40’erne og opefter. Langt fra alle har børn, og de som har, får ét og i sjældnere tilfælde to børn.

 

Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Mere end 40 % er erhvervsuddannede og ellers er den uddannelsesmæssige spredning rimelig repræsentativ for hele landet. Det samme er beskæftigelsen, som ligger stort set på landsgennemsnittet.

 

Det, der adskiller en Lykkesmed fra de andre familietyper, er, først og fremmest, at det er lykkedes dem at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel som håndværker, vognmand eller zoneterapeut. Men det er ikke alt, der behøver at give indtjening, for at gøre Lykkesmeden lykkelig. For nogle er dét at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer løn nok i sig selv. Det giver noget at rive i, set i lyset af, at mange Lykkesmede faktisk er gået på pension.

 

Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler den sig generelt som resten af befolkningen, hvad angår socialklasse samt indkomst- og formueforhold.

 

Lykkesmedene bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor huset er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Bilerne kan være på gule plader og, afhængig af erhverv, kan der også holde nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmede alle vegne i Danmark, men mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer.

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Hjemmekontoret samler ikke støv, for med erhverv på adressen skal der også laves en del skrivebordsarbejde. Mange har derfor en arbejdsuge på over 50 timer, mens resten kan holde sig på de 40. Arbejdet trætter ikke mere, end at de selv står for at vedligeholde deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked.

 

Arbejde og praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion. Ikke at de ikke interesserer sig for det - det skal bare helst foregå på tribunerne eller i TV. Skal de selv røre sig, kan det blive til en løbetur, gymnastik eller en tur i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske februar. Flere end normalt er medlem af en slankeklub for på den måde at holde sig sund.

 

Mere end 80 % kører i bil dagligt, men hver fjerde hopper også tit på cyklen.

 

Kærligheden til biler afspejler sig også i Lykkesmedenes medieforbrug. Alt efter hvilket mærke, de har valgt som firmabil, vil det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine nok ligge fremme på sofabordet - måske ved siden af Motor-magasinet, Bil Magasinet eller Transportmagasinet.

 

Når Lykkesmedene slukker for computeren, er det fyraften. Internettet er nemlig i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. TV’et er heller ikke noget, de spilder deres tid på. De vil hellere gå rundt og lytte til NOVA eller regionalradio for at holde sig orienteret. Næsten halvdelen får også bladret lokalavisen igennem hver uge. Generelt er den politiske interesse på linje med gennemsnittets, selvom der bliver spidset lidt mere ører, når det handler om regionalpolitik, samfundsforhold og skattepolitik.

 

Lykkesmede handler der, hvor det går stærkt eller i et supermarked i nærheden, hvor man kan få alt. Her er SPAR og Dagli’Brugsen favoritterne.

 

De arbejder hårdt for at opretholde et godt liv, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Når det sker, står solferien øverst på listen. Men en endagstur eller to til Tyskland og kortere weekendture med bilen rundt i Danmark er også sagen. Der er jo så dejligt her til lands.

 

Værdimæssigt er typen overvejende Traditionelle-individorienterede, men svingende over det Individorienterede til også Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er tryg ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer. Den vigtigste begrundelse for at arbejde, er at opretholde livet og klare dagen og vejen, og de mener, at det er for nemt at få penge fra det offentlige. Socialdemokratiet er størst blandt vælgerne, men Venstre og Konservative har en pæn overrepræsentation hos de selvstændige.

B2 Optimisterne

Veluddannede børnefamilier på vej 

Fakta: 69 % foretrækker ferie i Danmark 

 • Børnefamilier i provinsen
 • Nyetablerede med spændt budget
 • Middel købekraft og køb på kredit
 • Biler, bold og Bilka
 • Sygesikring og slankeklubber
 • Hjemlig hygge og havearbejde

Geodemografi

Størstedelen af Optimisterne er fra 30’erne til midt i 50’erne. De fleste er par og ofte nyetablerede familier med mindst to børn og nogle gange flere på vej.

 

Rigtig mange af Optimisterne har en grundskole- eller erhvervsfaglig uddannelse. Hver fjerde har taget en kortere eller mellemlang videregående uddannelse. Med mellemindkomster og et jævnt uddannelsesniveau finder vi de fleste Optimister i middelklassen. De er tæt på at ligne befolkningen som helhed, hvor det er de gode uddannelser og beskæftigelsen, der trækker op, mens de gennemsnitlige indkomster og den lave formue trækker ned. De er på vej, men det er ofte med en stor gældsbyrde på slæb. Det gør det ikke mindre udfordrende, at de har mange børn at tage sig af. Men man er vel optimist.

 

Næsten halvdelen ejer deres eget enfamiliehus, mens den anden halvdel bor almennyttigt i et kæde- eller rækkehus. Boligerne vil typisk være fra 80 til 150 m². Der er huse i alle aldre, men en del er forholdsvis nybyggede, og hækken rundt om haven har først lige nået knæhøjde. I andre boliger kan der mangle lidt maling, nogle lister eller en flisegang, fordi de været under større ombygning. Husene ligger i provinsbyer og landsbyer overalt i landet og vurderes og handles typisk noget under landsgennemsnittet.

 

Hverdagen har det med at gå op i praktik, især når børnene skal til deres aktiviteter. Derfor har hele 85 % af Optimisterne en bil, så de kan nå det hele. Hver fjerde familie har to biler. Mange veksler også mellem bilen og det offentlige, hvorimod cyklen ikke bliver hevet ud af skuret hver dag, måske på grund af de store afstande.

  

Adfærd, livsstil og holdninger

Mange af Optimisterne ønsker at fremme karrieren ved aktivt at søge efter et nyt job. Måske er de på udkig efter stillinger, hvor de kan presse lønnen lidt op og så få skåret løbetiden på huslånet ned. Det kan også være, at de vil sælge og investere i den næste bolig, mens andre drømmer om at kunne opsige den almennyttige bolig og købe deres eget.

 

Optimisterne har generelt god tid til at hygge sig, og fritiden bruges især derhjemme med spil på konsollen eller online, en god film eller TV-kiggeri. Når ikke TV’er er tændt, kører radioen på de underholdende og mere alternative, men mainstream, kanaler. Kulturtilbud anvendes sjældent, men biblioteket kan være et besøg værd, særligt børnebogsafdelingen.

 

Optimisterne er ikke så politisk interesserede, og aviser læser de heller ikke mange af. De trykte medier begrænser sig derfor til job- og fagforeningsrelaterede blade og en tegneserie til ungerne.

 

Computere, tablets og smartphones bruges ivrigt til at gå på nettet, hvor Optimisterne tjekker nyhederne eller finder hjælp til børnenes lektier. Når børnene er puttet, er mor og far igen på tasterne, hvor de handler flittigt på dba.dk eller guloggratis.dk.

 

Du kan møde Optimisterne på stort set på alle sociale medier. De er, i det hele taget, ret sociale og har jævnligt gæster eller er selv på besøg hos familie og venner. Menuen står som regel på gamle kendinge som kød, kartofler og en god sovs, og i brødkurven er der ofte hjemmebag.

 

Nogle har erkendt, at al den hygge kan sætte sig på sidebenene, så de har meldt sig ind i en slankeklub. Der bliver dyrket alle former for sport, særligt noget med bolde, løb og fitness. Naturen bliver også brugt aktivt, og lidt over en tiendedel er lystfiskere. Man kunne jo være heldig at få noget stort på krogen en dag.

 

Når de holder ferie, gør de det gerne her i landet på forlænget weekend, camping eller i et lejet sommerhus med god plads til alle børnene. De tager også til udlandet på charterferie eller bare en endagstur over grænsen, hvis feriebudgettet ikke rækker til mere.

 

Værdimæssigt og i deres holdninger ligner de befolkningen som helhed, dog med en overvægt på de Traditionelle-individorienterede. De mener i øvrigt, at der bliver brugt rigeligt med offentlige midler på kunst og kultur. De ser optimistisk på den teknologiske udvikling, da den kun er en fordel i hverdagen.

 

Stemmeprocenten er lav blandt Optimisterne, og ved det seneste folketingsvalg var det de tre største partier Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, der høstede flest af deres stemmer. Blandt Optimisterne ses dog også en tydelig tendens til at søge forandring ved at stemme på nye partier, uanset fløj. Her er denne type stærkt overrepræsenteret, ligesom de er overrepræsenterede, når de stemmer på lokallister eller stemmer blankt.

D1 Formue og formåen

Veluddannede, etablerede højindkomstfamilier 

Fakta: 69 % investerer i aktier 

 • Liebhaveri i overklassen
 • Attraktive områder i større byer
 • Topledere og toplønninger
 • Triatlon, tennis og træning ad libitum
 • Betaler gerne ekstra for god kvalitet
 • Aktive og velorienterede kulturforbrugere

Geodemografi

Den største andel af Formue og formåen er 40- til 60-årige par, men der er også et stort antal, som er fra midt i 60’erne og opefter. Langt de fleste er par med børn, hvor lidt over halvdelen har to eller flere børn. De vokser op i store klassiske murermestervillaer. Nogle slår også deres folder i egentlige palæer af ældre dato eller helt nybyggede arkitekttegnede ejerboliger. Hver femte har også et sommerhus i Danmark. Det er sommerhuse, som handles for over to millioner, så rigtig mange har tyverialarm både der og i hjemmet. Andre ejer en feriebolig eller to i udlandet. Denne type går efter noget stort og dyrt, så et kolonihavehus vil aldrig komme på tale.

 

Såvel boliger som biler er det rene liebhaveri. Langt de fleste har bil, næsten 40 % har to biler, og en del har også en firmabil. Du vil se dem suse rundt i store og dyre biler, særligt på det nordlige strandvejsbælte i København, nord for Aarhus, eller ved Hasseris i Aalborg. Dog møder du også Formue og formåen i helt almindelige villakvarterer omkring de største byer, særligt i København.

 

Lange videregående uddannelser er normen for denne type, men der er også en pæn andel med mellemlange uddannelser. Antallet af topledere og højere funktionærer er ganske højt, ligesom der er en del succesfulde selvstændige og forskere. Næsten 40 % har virksomhed på privatadressen, især konsulentvirksomheder og holdingselskaber, der kan dække over mange aktiviteter og investeringer.

 

Formue og formåen må siges at være ganske beskrivende for disse mennesker, som lever livet i overklassen. De har en solid formue og en indkomst, der er langt højere end deres privatforbrug. Men den er ikke kommet af sig selv. De er alle godt beskæftigede, og hver sjette har en topleder i husstanden. En normal arbejdsuge er ofte på mindst 50 timer.

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er en passion, og man arbejder hårdt for den. Men Formue og formåen prioriterer også kvalitetstid højt, når de har fri. Det kan være afstressende og praktisk på én gang at få klaret lidt havearbejde, også selvom man sagtens kunne have betalt sig fra det. På samme måde giver det også overskud at få bagt lækre fuldkornsboller til ungernes madpakker eller tilberede finere gourmetmiddage hjemme, når venner og familie kommer på besøg.

 

I hverdagen bestilles der gerne måltidskasser til døren, og indkøbene klares ofte online - mest for at spare tid. Ellers er det rart at besøge en af de foretrukne specialbutikker. Formue og formåen spiser godt og prøver gerne nye og spændende produkter. De har heller ikke noget imod at betale ekstra for økologi og god kvalitet.

 

Du kan næsten være sikker på at møde dem til udstillinger, forestillinger, på museer, til ballet, opera eller en klassisk koncert. De er store kulturforbrugere.

 

Når pulsen skal op, løber de ofte på villavejene og særligt mange hopper i cykelshortsene og lufter de ganske dyre racercykler. Ellers skal du i fitnesscentret for at se dem svede. Tennis, ridning og golf er dog også populære sportsgrene samt alle former for ekstremsport.

 

Der bliver ikke sparet på oplevelserne, og de rejser en del, gerne på flere store og dyre ferier årligt. Mange står på ski hver eneste vinter, og de erhvervsaktive flyver flere gange månedligt, hvis ikke ugentligt.

 

Deres interesser er meget brede og inkluderer blandt andet boligdesign og indretning, mode, kultur, politik, samfundsøkonomi, skatteforhold og ernæring. Det næres alt sammen ved deres store og alsidige medieforbrug; Børsen, Berlingske eller Politiken dumper ind ad brevsprækken og bliver bladret igennem fra morgenstunden over morgenkaffen. Måske når de endda at læse alle tre aviser. I weekenden suppleres med Weekendavisen, og det er også her, de får kigget i fagbladene Dagens Medicin og Ingeniøren, afhængig af deres hverv. Derudover læser en del Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine samt diverse bolig- og livsstilsmagasiner. Omkring halvdelen når også at læse både skøn- og faglitteratur.

 

Man skal ikke gå ned på udstyr, og Formue og formåen er derfor først med de nyeste gadgets. For dem er moderne teknologi også kun en fordel i hverdagen. Du kan møde dem på de sociale medier, hvor Facebook er næsten lige så populær som LinkedIn. Men noget tyder på, at de i stigende grad er offline, når de har fri. Undtagen når de skal passe finanserne og handle aktier og værdipapirer, selvfølgelig.

 

Formue og formåen er nok privilegerede, men de forstår også at dele. Hver femte er medlem af en natur- eller miljøorganisation og tæt på halvdelen af en humanitær organisation, som de støtter med pæne beløb.

 

Værdimæssigt ligger størstedelen i det Moderne og Moderne-individorienterede segment i Gallups Kompas. Det afspejles holdningsmæssigt. De føler nemlig godt, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare de traditionelle familieværdier. De mener ikke, at forskellen mellem rig og fattig er stor, og de fleste synes også, at vi i Danmark gør nok for de svage og ældre. Faktisk ville en del være tilfredse med en lavere skat ved at klare flere ting selv. Så længe det ikke går ud over de offentlige midler, der går til kunst og kultur.

 

Ved det seneste valg satte rigtig mange deres kryds ved Radikale Venstre eller det Konservative Folkeparti, men også Liberal Alliance og Venstre var populære. Formue og formåen har desuden en af landets højeste stemmeprocenter, men den laveste tilslutning til Socialdemokratiet.

D2 Solsiden

Formuende og ressourcestærke børnefamilier 

Fakta: 99 % spiser dagligt grøntsager, overvejende økologisk 

 • Børnerige familier i store villaer
 • Høj købekraft i attraktive områder
 • Betaler gerne ekstra for kvalitet
 • Mode og godt design
 • Yoga og økologisk hjemmebag
 • Streaming, lydbøger og bogklubber

Geodemografi

På Solsiden bor der typisk par over 40 år med mange børn. Ni ud af ti har børn og godt hver fjerde familie har tre eller flere børn. Uddannelsesniveauet er ganske højt, og de fleste har en lang videregående uddannelse. Kun under to procent har grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Som resultat heraf er flere topledere eller besidder høje stillinger. Selv de ældste i denne type arbejder i stor udstrækning stadigvæk. Derfor er husstandsindkomster i millionklassen ikke ualmindelige, og deres formue er typisk det dobbelte af deres årsindkomst. De fleste på Solsiden er, ikke overraskende, at finde i den øvre middelklasse, halvdelen i overklassen.

 

Solen skinner på beboerne i de store liebhaverboliger, og deres huse er ofte på op til 180 m² eller mere med den bedste beliggenhed i de mest eftertragtede kvarterer i storbyerne. Fælles for dem er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed, og de fleste har udsigt til sø, hav eller åbne landskaber. Ejendomsvurderingerne følger sjældent med de reelle handelspriser, men omvendt er priserne meget påvirkelige i krisetider. Det er der mange, der har mærket. En del har også et stort sommerhus eller en feriebolig i udlandet, ofte til en værdi på over to millioner kroner.

 

For at komme rundt kører man i bil. Sådan én har stort set alle på Solsiden. Fire ud af ti har endda to eller flere biler i indkørslen. Næsten en tredjedel har også et firmanavn på husets postkasse i form af enten en konsulentvirksomhed og et eller flere finansielle holdingselskaber.

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren fylder en del på Solsiden, både i kalenderen og i hjertet. Jobbet bringer dem ofte på tværs af landet eller længere. I så fald tager de bilen eller flyver, frem for at bruge den kollektive transport på landjorden.

 

Det betyder dog ikke, at de ikke får rørt sig, for de prioriterer faktisk deres træning højt. Så er det jo heldigt at bo tæt på naturskønne områder, hvor man kan træne udenfor. Måske er de i gang med at træne op til en triatlon, for der er mange, som dyrker både løb, svømning og cykling.

 

Digitalt er Solsiden rigtig godt med, idet de både anvender og føler sig trygge ved den moderne teknologi. De handler derfor en del på nettet - også dagligvarer. Desuden får de en strøm af nyheder og informationer online, heriblandt den daglige opdatering på kurs- og renteudviklingen på deres aktier og obligationer. Internettet bruges også til at holde sig opdateret om nyheder, politik, investeringer, rejser og de sociale medier.

 

Solsiden er på det seneste begyndt at gå i kirke. De opfatter ellers ikke sig selv som særligt spirituelle, måske snarere fornuftige. Liden sættes ikke til skæbnen; mange er syge- og sundhedsforsikrede, har opsparinger, tyverialarm og vejhjælp.

 

Selvom man bor på Solsiden, kan man godt trænge til at se solen skinne fra en ny vinkel. Derfor har mange været på solferie, storby- og kulturferie eller en forlænget weekend flere gange i det forløbne år. Ferierne er højt prioriterede og familien rejser gerne sammen. De undgår dog i videst muligt omfang at køre i bil til destinationen - og aldrig i bus. I stedet lejer de hellere en lækker bil, når de lander.

 

Hjemme igen kan du ofte spotte denne type i teatret og på museer. Det vil de hellere bruge tid på end TV eller radio. Når det skal være, foretrækker de at vælge deres underholdning selv.

 

Mens Solsiden læser færre og færre aviser, læser de til gengæld mange udgaver af forskellige mode- og livsstilsmagasiner. Dertil kommer sikkert en række udenlandske tidsskrifter. I magasinerne finder de inspiration til familien og nye madopskrifter, som de gerne kaster sig ud i. Ingredienserne bliver ofte fundet i specialbutikker, og de betaler gerne ekstra for god kvalitet.

 

Værdimæssigt er Solsiden i højere grad Moderne og Moderne-individorienterede. Derfor er de ikke bekymrede over den hastighed, samfundet og globaliseringen udvikler sig i. De mener ikke, at der er stor forskel mellem rig og fattig i Danmark, eller at penge skulle være en målestok for, hvordan man klarer sig. Miljøet er, efter deres mening, vigtigere end industriens vækstvilkår, og udenrigspolitisk ser de gerne, at Danmark står som en aktiv spiller.

 

Ved det seneste folketingsvalg var højrefløjen Solsidens favorit, og de er gode til at bruge deres stemmeret.

Til gengæld er alle conzoom®typerne i gruppe G Seniorer underrepræsenterede. Dem får du også lige en præsentation af her:

G Seniorer

Ældre og de, som har brug for ekstra omsorg 

Fakta: 75 % er medlem af Ældre Sagen 

 • Ældre pensionister og efterlønsmodtagere
 • Bor i alle typer boliger, oftest i provinsbyer
 • Samvirke og Komputer for alle
 • Troende og går gerne i kirke
 • Aktive på aftenskoler og til foredrag
 • Storforbrugere af TV, P1, P4 og ugeblade

Seniorerne er, med få undtagelser, alle godt oppe i pensionsalderen. Hele 95 % er over 66 år og enlige uden hjemmeboende børn. Uddannelsesniveauet afspejler normen fra den tid, de voksede op i, idet langt de fleste har klaret sig med grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse. Til gengæld har de arbejdet sig opad gennem et langt arbejdsliv, hvor flere er endt med en god stilling.

Ni ud af ti i gruppen er pensionerede, ledige eller gået på efterløn. Derfor er de flestes indkomst lavere end gennemsnittets. De, der stadig arbejder, tjener ganske godt. Boliglån og anden gæld er betalt ud, så gennemsnitsformuen for Seniorerne er højere end landsgennemsnittets. Der er også en mindre andel, der har fået råd til et sommerhus.

Nogle få af dem har forenings- eller erhvervsadresse hjemme; mest holdingselskaber og dernæst konsulentvirksomheder, hvor Seniorerne lever af at give andre gode råd fra en lang og aktiv erhvervskarriere.

Vores Seniorer bor overalt i landet, i både enfamilie-, række- eller kædehuse og lejligheder. To tredjedele ejer deres bolig, mens resten fortrinsvis bor til leje. Boligstørrelserne er meget varierende, og type G4 skiller sig ud ved at bo i ældreboliger, på plejehjem eller behandlingshjem. De behøver heller ikke at være seniorer, men de bor sådan, fordi de har et særligt behov.

Næsten alle er i øvrigt af dansk herkomst. De spreder sig over alle socialklasser, dog med overvægt på arbejderklassen og underklassen.

Knap to ud af tre har stadig bil og hver sjette har endda to, måske fordi de ikke alle er lige mobile længere. Da er bilen nødvendig for at komme rundt. Mange besøger eller får besøg af venner og familie hver uge, mens resten gør det meget sjældnere. Her bydes der ofte på en kop kaffe og et stykke citronmåne, og en sjælden gang imellem også mad.

Nogle er fortsat meget aktive, men der er samtidig en stor andel, der aldrig deltager i kulturelle aktiviteter. De ser til gengæld meget tv; mest DR-kanalerne og TV 2, hvor TV 2 Charlie rammer plet i denne gruppe.

De nyder også at læse om de royale og de kendte. Det gør de i BILLED-BLADET, SE og HØR og andre ugeblade, som de gerne bytter sig til. Bladene giver også et godt overblik over, hvad der kommer i TV. De vil ikke risikere at gå glip af noget, selvom fjernsynet ellers ofte kører uafbrudt. Når det ikke er tændt, summer P1 eller P4 fra radioens højttaler. Et passende baggrundstæppe til avislæsning eller håndarbejde, som en del i denne gruppe hygger sig med. Avisen kan både være den lokale eller en af de store dagblade, gerne Kristeligt Dagblad. De mere livstilsinteresserede læser også mode-, mad- og boligmagasiner. Og så er der en del læsere af fagblade inden for særlige interesseområder. Ældre Sagen har naturligvis sine loyale medlemmer her.

Ikke overraskende er det i denne gruppe, at man finder flest, der aldrig bruger en computer. Men de der gør, lader til, gerne at ville lære nyt, for der er flere, der abonnerer på Komputer for alle. To ud af tre af disse går på internettet fra computeren.

Seniorer har råd og masser af tid. Tænk på det, når du vil kommunikere med dem.

Hvor og hvordan bor de?

Selvom tendensen ikke er entydig, ser vi generelt flere Robinsonhusstande i og omkring de større byer end i vandkantsdanmark.

 

Geografisk penetration af Robinsonhusstande, andel. Kilde: Geomatic

 

Robinsonhusstandende bor desuden generelt lidt større end husstandene, der ikke er på Robinsonlisten: Over halvdelen bor på mere end 100 m2. Enfamilieshuse og etageboliger er de mest almindelige boligtyper, og Robinsonhusstandene ejer typisk deres bolig.

 

Hvorfor står de på Robinsonlisten?

I foråret 2016 gennemførte GRAKOM i samarbejde med TNS Gallup en rundspørge blandt personer på Robinsonlisten (GRAKOM & TNS GALLUP, Robinsonlisten, 2016). Undersøgelsen viste dels, at ud af de daværende 950.000 tilmeldte borgere, vidste kun 18 % af dem, at de var tilmeldt listen. Ydermere viste undersøgelsen også udbredte misforståelser om, hvad Robinsonlisten beskytter mod; mange af undersøgelsens respondenter regnede med, at Robinsonlisten fritog dem fra fx henvendelser om markedsanalyser og rundspørger.

 

Det fik efterfølgende GRAKOM til at anbefale en nulstilling af listen i forbindelse med arbejdet med den opdaterede markedsføringslov, der trådte i kraft 1. juli 2017. Selvom det en overgang tydede på, at der var opbakning til enten en nulstilling eller en ændring af listen (som vi også dækkede her på bloggen i dette indlæg), skete det som bekendt ikke, og listen fortsætter altså i uændret form med samme retningslinjer for både borgere, der vil skrives på listen og virksomheder, der skal frasortere de registrerede forud for deres uanmodede markedsføringskampagner.

Bag analysen

Data trukket 5. november 2019. Dvs. der er taget udgangspunkt i den Robinsonliste, der blev frigivet 1. oktober 2019. Dataene stammer fra flere forskellige kilder; BBR, CPR, Danmarks Statistik, CVR og Geomatic. Se kilden under den enkelte tabel.

Vil du gerne være up-to-data? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt lige i indbakken