B2C-virksomhederne om data og segmentering: Det er afgørende for vækst og udvikling, men vi mangler at knække nødden

2018 havde persondata og ikke mindst persondatabeskyttelse højere på dagsordenen end nogensinde før med GDPRs ikrafttræden. Men hvordan står det egentlig til med indsamlingen og brugen af kundedata i B2C-virksomheder? Hvor meget fylder data om kunderne, og hvordan bruges de i forretningen? Anses de for væsentlige? I alle dele af forretningen? Er der barrierer i dataarbejdet? Dét afdækker vi i vores nye analyse B2C-virksomheders indsamling og brug af data, hvor 154 respondenter fra danske og svenske B2C-virksomheder har svaret på 20 spørgsmål om netop deres indsamling og brug af data, der relaterer sig til deres kunder

 

Del artikel:

Data er essentielle for fortsat udvikling og vækst

Analysen viser, at B2C-virksomhederne anser de kunderelaterede data for at være helt essentielle for at sikre den fortsatte vækst og udvikling. Men den viser også, at der er et stykke fra indsamlingen af data til at have klare processer for deres opbevaring, vedligehold og anvendelse. Bl.a. når det kommer til segmentering af kunderne, hvor der både er udfordringer i selve analysearbejdet og med operationaliseringen og forankringen af segmenteringsmodellen i hele organisationen

Udfordringer: Tid, kompetencer og at operationalisere segmenteringen

De mest almindelige barrierer, som virksomhederne selv identificerer, er tid og kompetencer, der i nogen grad modsiger, at over halvdelen af respondenter angiver, at de arbejder strategisk med data i processer som forretningsudvikling, salg og markedsføring, men bekræfter talemåden, at data er på alles liste, men aldrig står øverst

 

Det betyder, at virksomhederne med stor sandsynlighed går glip af den værdi, de selv forventer, at kundedataene har for deres muligheder for at arbejde kundefokuseret, fordi de mange kundedata ikke omsættes til viden. Afdækning og forståelse af kundens behov er ellers blevet kaldt en forudsætning for, at virksomhederne skal kunne klare sig i fremtidens konkurrence af lektor på CBS, Per Østergaard Jacobsen

 

Diskrepansen mellem den generelle tiltro til datas potentiale og den faktiske værdi, data implementeres i forretningen til at skabe, er for nylig også blevet afdækket af IT-giganten IBM, der i Harvard Business Review anslår, at der i USA alene er et tabt potentiale i billion-klassen

 

Alligevel anslår 46 % af de adspurgte virksomheder, at deres indsamling og brug af de kunderelaterede data foregår på et højt eller meget højt niveau. Eftersom der jo ingen facitliste er på området, er det ikke muligt at sige, om virksomhederne tager fejl. Interessant er dog at notere sig, at hele 21 % ikke segmenterer deres B2C-kunder og kun omkring en tredjedel, der vurderer, at deres nuværende segmenteringsmodel er operationel

 

Det tyder på, at der er en række gode intentioner, som virksomhederne i praksis oplever udfordringer med at indfri og kapitalisere på. Det kan skyldes mangel på kompetencer. I hvert fald svarer kun 44 % af de adspurgte virksomheder, at de i høj eller meget høj grad har de nødvendige kompetencer og 27 % identificerer det som en væsentlig barriere. I sidste ende oplever 36 % af de adspurgte, at deres segmentering giver dem en konkurrencemæssig fordel, så der er plads til forbedring

 

keyboard_arrow_rightLæs hele analysen