Ny ePrivacyforordning: Red telefonbogen

Udkastet til en ny ePrivacyforordning er for vidtgående i forsøget på at beskytte data. Det er holdningen fra ikke bare branchen, men også regeringen, der vil arbejde aktivt for at få ændret den omstridte artikel 15, der i praksis vil afskaffe telefonbogen. Vi opdaterer dig på forslaget og processen 

Del artikel:

En naturlig opfølgning på GDPR har været, at man har taget fat i en opdatering af det nuværende ePrivacy-direktiv, som populært kaldes cookie-direktivet, og som vi alle møder konsekvensen af mange gange hver dag, når vi surfer på nettet. Opdateringen er blevet til det forslag til en ePrivacyforordning, der nu foreligger

 

Den nøjes imidlertid ikke med at opgradere reglernes gyldighed (at gå fra et direktiv til forordning betyder, at reglerne er umiddelbart gældende i alle EU-lande så snart loven er vedtaget i EU); ePrivacyforordningen skærper rammerne for anvendelse af visse typer af persondata yderligere

 

Debat om behovet for yderligere skærpelser 

Over hele Europa knokler virksomheder i disse måneder for at få tilrettet processer, certificeringer og dokumentation til GDPRs bestemmelser, så udsigten til nye stramninger, skaber debat. Navnlig den foreslåede artikel 15 vækker opsigt, når der stilles krav om, at

 

”(l)everandører af offentligt tilgængelige fortegnelser informerer de slutbrugere, som er fysiske personer, hvis personoplysninger er opført i fortegnelsen, om fortegnelsens tilgængelige søgefunktioner og indhenter slutbrugernes samtykke, inden de muliggør søgefunktioner vedrørende disse personoplysninger”

 

Det er de facto afskaffelse af telefonbogen (der i dag findes med hjemmel i § 31 i Teleloven og administreres af TDC), for hvordan i alverden skulle det være realistisk at indsamle et aktivt samtykke fra alle danskere til at optræde i denne inden for en rimelig tidshorisont? Hvem skulle facilitere og administrere samtykkerne? Hvem skulle finansiere det? 

 

Bevarelse af de danske opt-out-regler

Den opfattelse deles af regeringen, der har annonceret, at man aktivt vil arbejde for en ændring af den foreslåede artikel 15 i retning mod bevarelsen af opt-out-modeller

 

Den danske opt-out-model yder nemlig forbrugerne reklamebeskyttelse uden at man unødigt begrænser erhvervslivets muligheder for at markedsføre sig: Forbrugerne skriver sig på Robinsonlisten hos CPR eller beder teleselskabet om hemmeligt nummer. Begge dele er allerede reguleret ved lov. Ligeledes er det i Markedsføringsloven reguleret, hvilke virksomheder, der må bruge oplysningerne til telesalg

Alt i alt har vi altså allerede et fornuftigt reguleret marked for vores teledata. Samtidig med at enhver borger har mulighed for at klikke sig ind på krak.dk eller De Gule Sider og finde nummeret eller den præcise adresse på en bekendt

Martin K. Glarvig portrait

Martin K. Glarvig

Linkedin

CEO & Founder, Geomatic

Martin Glarvig er stifter og bestyrelsesformand i Geomatic. Med en baggrund som geodæt har dét at sætte samfundets data i spil dannet rammen om  den rådgivning om data, han har ydet til offentlige  og private kunder i over 20 år.  Han har været aktivt involveret i  tilblivelsen af dataforordningen, samt deltager  fortsat aktivt i den offentlige debat om dataetik,  samt implementering af forordningen i danske  lovgivning, herunder tilpasning på øvrige lovgivningsområder