Telemarketings fremtid et skridt tættere på afklaring

Vedtagelsen af at sende EU’s nye ePrivacy-forordning i trilog er godt nyt for telemarketingsbranchen; det ser nemlig ud til, at vi også i fremtiden kan have en oplysningstjeneste med nummeroplysningsdata, som vi kender det i dag. Dog er telemarketing som kampagneform til uanmodet markedsføring ikke sikret – endnu

Del artikel:

ePrivacy-forordningen, der torsdag den 19. oktober 2017 blev sendt i triolog, betyder stort set en bevarelse af den nuværende regulering af oplysningstjenester som 118, der drives af TDC. Det er en foreløbig lettelse, fordi der helt frem til torsdagens afstemning herskede tvivl om, hvilken formulering EU ville lægge op til i forhold til medlemsstaternes mulighed for at have oplysningstjenester. Uden en oplysningstjeneste som 118, ville vi i Danmark ikke have en central database med navne, adresser og telefonnumre. Det ville derfor ikke være muligt at foretage telemarketing kald til forbrugere

 

Omfang af samtykkeerklæringer er centralt

Vedtages den fremlagte formulering, vil alle fremtidige telekunder skulle give deres samtykke, før de kan fremgå af telefonbogen, hvorimod kravet ikke gælder allerede registrerede. I praksis betyder det, at Danmark formentlig allerede lever op til reglerne, da mange af de største teleselskaber allerede i dag klart og tydeligt beder kunderne om samtykke til oplysningstjenester og videregivelse af data til tredjemand

 

Samtidig bevares medlemsstaternes mulighed for at vælge frit mellem opt-out og opt-in-ordninger i forhold til uanmodet markedsføring. Da den danske markedsføringslov blev opdateret i sommers, blev der ikke ændret på vilkårene for de danske opt-out-ordninger (henholdsvis Robinsonlisten for forbrugere og markedsføringsbeskyttelse for virksomheder), så det er forventeligt, at telemarketing også i fremtiden kan benyttes som kampagneform i Danmark

 
Trilog

Trilog er trepartsmøder som er en del af beslutningsprocessen i EU før en lov vedtages. Aktørerne er EU-parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen

Formålet er bl.a. at undersøge om Parlamentet og Ministerrådet kan afslutte beslutningsprocessen allerede under førstebehandling og konstatere, hvorvidt der er uenigheder mellem Parlamentet og Rådet


 

Manglende afklaring om udveksling af nummeroplysningsdata

Anledningen for den nye ePrivacy-forordning er anden forordning, nemlig EU’s persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Dén har medført opdateringer af både EU-regelsæt og nationale lovgivninger, herunder førnævnte opdatering af Markedsføringsloven og den ventede opdatering af Persondataloven

 

Netop forslaget til opdateringen af Persondataloven er central for virksomhedernes mulighed for fortsat at bedrive telemarketing. Der er nemlig behov for en helt utvetydig formulering om muligheden for fri udveksling af navne og telefonnumre til uanmodede markedsføringshenvendelser

 

Vi har i juni rettet henvendelse til Justitsministeriet, da vi regner med, at intentionen er at bevare navne- og telefonnumrenes status som en generel kundeoplysning, som ikke er omfattet af de særlige samtykkeregler, men formuleringen i lovforslagets §13 tydeliggør desværre ikke legitimiteten i videregivelse af disse data til markedsføringsformål 

- Mine Sahan, juridisk rådgiver, Geomatic

 

Det er et vigtigt element i lovteksten, idet det heller ikke fremgår entydigt af EU-dataforordningen. Det udfordrer navne- og nummeroplysningstjenester som 118, og derved muligheden for at udveklse data til telemarketing

 

EU's forordninger står over dansk lov i det juridiske hierarki

 

 

Klarere regler og større incitamenter kan genrejse telemarketings image

Nogle forbrugere vil måske mene, at udsigten til en stramning af virksomheders mulighed for telemarketing er positivt. Det kan betyde, at virksomhederne ikke længere vil kunne købe leads hos virksomheder som Geomatic til deres telemarketingkampagner. Og det er forståeligt, mener Martin K. Glarvig

 

Telemarketing slås med et dårligt image, og det skyldes ikke mindst, at det ikke er alle aktører, der respekterer reglerne for at frasortere reklamebeskyttede forbrugere og virksomheder, samt den øgede brug af affiliate-leads. Sidstnævnte bliver dog minimeret med den nye forordning

- Martin K. Glarvig, stifter & direktør, Geomatic

 

Affiliate-leads er, når forbrugere deltager i konkurrencer eller undersøgelser og mere eller mindre oplyst giver samtykke til, at deres oplysninger ubegrænset kan videreformidles til markedsføringsmæssige formål til ubekendte tredjeparter. Når forbrugeren giver sit samtykke hertil, ophører al anden reklamebeskyttelse. Det er dog en praksis, som bliver udfordret, når EU-dataforordningens bestemmelser om klare og utvetydige samtykker træder i kraft

 

Fra maj næste år skal forbrugeren kunne se helt klart og utvetydigt, hvad de giver samtykke til, når de fx deltager i online konkurrencer og undersøgelser, og det vil gøre det sværere for de aktører, der i dag skriver det ind i den lange liste af vilkår og betingelser som kun meget få læser, før de accepterer. Det er medvirkende til, at mange ofte ikke er bevidste om, at deres data videregives, og til hvilke formål

- Martin K. Glarvig, stifter & direktør, Geomatic

 

Opfordring til at sikre de nuværende vilkår

ePrivacy-forordningens mulighed for at bevare oplysningstjenester og de danske opt-out-regler kan altså vise sig ikke at være nok til at bevare de nuværende vilkår for telemarketing som en effektiv kampagnemulighed for uanmodet markedsføring, og dén risiko begræder Martin K. Glarvig

 

Den danske model har i mange år leveret en god ramme for, at forbrugere og virksomheder dels kan slippe for uanmodet markedsføring og dels kan der stadig benyttes telemarketing til de, der gerne vil kontaktes med et godt tilbud. Vi er derfor også overbeviste om, at det er lovgivernes hensigt, at vi kan fortsætte den nuværende praksis med en høj dataetik, men vi har brug for, at det fremgår helt tydeligt i lovgivningen

- Martin K. Glarvig, stifter & direktør, Geomatic

 


 

 

 

Disse brancher må i dag benytte sig af telemarketing i Danmark

  • Bogklubber
  • Abonnementsvirksomhed
  • Forsikringsselskaber
  • Redningstjenester og sygetransport

Derudover er følgende brancher ikke underlagt Markedsføringsloven og kan derfor også henvende sig uanmodet til borgere

  • Politiske partier
  • Offentlige myndigheder
  • Velgørenheds- og indsamlingsorganisationer
  • Folkekirken, foreninger m.fl.