Nyheder


 • Dataanalyse understøtter strategien

  Dataindsamling, databehandling og dataanalyse er tidens nye sort. Det er ved at sammenstille og koble forskellige data, at vi får større indsigt i menneskers forskellige handlings- og adfærdsmønstre. I data- og analysehuset Geomatic har de specialiseret sig i at hjælpe kunderne til bedre til at forstå sit marked. Det sker gennem grundig dataindsigt og analyse

  Læs mere
 • Bosætningsstrategier realiseres med databrug

  Langt de fleste af landets kommuner arbejder i dag med forskellige former for bosætningsstrategier, fordi det har betydning for skattegrundlaget, og dermed den service og de tilbud, kommunerne fremover kan tilbyde indbyggerne. Derfor forsøger kommunerne at gøre sig attraktive for potentielle tilflyttere ved at slå på de kvaliteter, kommunen nu engang rummer. Det kan være forhold som bl.a. lave kvadratmeterpriser, lav kommuneskat, foreningslivet, sportsklubber, kultur og kunst. Men også gode forhold for ældre med velkørende plejehjem og bofællesskaber for seniorer. Nogle kommuner bruger også krudt på at kommunikere om unikke skoler og børneinstitutioner, samt den korte vej til kysten. Alle sammen forhold som kommunen i sin selvforståelse naturligvis er stolte af og glade for, men bestemt ikke særlig målrettet i forhold til at tiltrække nye beboersegmenter

  Læs mere
 • Odense Renovation vil nudge sig til bedre affaldssortering

  Affaldssortering er en gevinst for alle, når mere kan genanvendes. Derfor arbejder alle landets renovationsselskaber på at motivere borgerne til at få puttet det rigtige affald i den rigtige beholder. Odense Renovation er i samarbejde med WElearn gået i gang med at udvikle en indsats, der gennem især nudging-tiltag skal motivere og skabe en mere positiv stemning omkring affaldssortering

  Læs mere
 • Digitaliseringen blev sat til debat på årets folkemøde

  Igen i år fyldte debatter om digitalisering godt i Folkemødets program: Forhenværende og nuværende ministre, Forbrugerrådet Tænk, IT-branchen, KL, kommunaldirektører, Dansk Erhverv, Netcompany, Prosa og mange andre mødtes på kryds og tværs for at debattere, hvordan Danmark bedst får omfavnet digitaliseringen

  Læs mere
 • Ny nordisk partnerstrategi iværksat

  Som led i en ambitiøs Nordisk strategi samles organisationen i ét fælles kompetencecenter i København, der fremover betjener hele Norden i samarbejde med nationale partnere

  Læs mere