Faaborg-Midtfyn Kommune: Effektiv planlægning med socioøkonomiske data

Del artikel:

Faaborg-Midtfyn Kommune har igennem en årrække oplevet faldende befolkningstal i en del af kommunens landsbyer. For at fordele kommunens ressourcer bedst muligt, var det nødvendigt at foretage en kvalificeret prioritering af, hvilke områder, der skulle tilføres ressourcer

 

Ressourcestærke og ressourcesvage landsbyer

Faaborg-Midtfyn havde i forvejen data på borgernes flyttemønstre og aldre, men de savnede et mere dybdegående indblik i borgerne, for at afdække, hvordan kommunen kunne tiltrække tilflyttere. En socioøkonomisk analyse afdækkede i 2014 tilflytternes karakteristika og klargjorde også, at der er landbyer med meget forskellige befolkningssammensætninger i kommunen. Den nordlige del af kommunen rummer primært familier med børn, der har høje indkomster, gode jobs og som bor i villaer. I andre dele af er nogle landsbyer kendetegnet ved en ældre befolkning med lavere indtægter og formuer

 

Bosætningsanalysen er kommunens kompas

Analysen af de socioøkonomiske karakteristika ved kommunens landsbyer er blevet kombineret med kommunens egne data, interviews etc. og resultatet er en bosætningsanalyse, der skal understøtte kommunens udviklingsstrategiske arbejde. Et af målene er 2000 flere indbyggere i 2030 og det skal nås ved at iværksætte målrettede initiativer i udvalgte dele af kommunen

 

Årslev skal brandes som fremtidens forstad

Ét af de områder Faaborg-Midtfyn Kommune i øjeblikket har fokus på, er landsbyen Årslev. Et nyt supersygehus i baghaven og udbygning af Syddansk Universitet er en god anledning til at iværksætte bosætningsprojekter, der kan tiltrække nye borgere til området. Derfor er kommunen i samarbejde med lokalrådet, og andre aktører i gang med at planlægge udvikling af byen og dens boligområder, så den i endnu højere grad tilgodeser nuværende borgere og kommende tilflytteres behov og ønsker

 

"Med bosætningsanalysen har vi fået et stærkt værktøj til at sikre et godt liv for de borgere vi har, og tiltrække nye borgere til kommunen"

- Sebastian Antoine, Udviklingskonsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune

 


 

Om Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den sydøstlige del af Fyn og har i dag over 50.000 indbyggere. Faaborg-Midtfyn Kommune rummer i alt 60 landsbyer, der er organiseret i 21 lokalråd