DAC: Fokus på publikum skal fordoble antallet af besøgende

Del artikel:

DAC har en målsætning om at fordoble antallet af besøgende fra de nuværende 90.000 senest i år 2018. Centret flytter i 2017 fra Gammel Dok Pakhus på Christianshavn og over på den anden side af havnen og bliver hjertet i Bryghusprojektet, der er udset til at blive byens nye mødested ved vandet. De nye fysiske rammer forventes imidlertid ikke selvstændigt at kunne indfri målet om et større publikum, hvorfor DAC gennem en øget publikumsforståelse ønsker at udvikle og målrette sine produkter (udstillinger, rundvisninger, ture, konferencer m.m.) og sin markedsføring mod sine kernemålgrupper

 

Fra persona til conzoom®type

DAC har beskrevet sit publikum som en række forskellige personaer, baseret på en intern analyse af, hvem de besøgende er. Desuden er de besøgende blevet bedt om at evaluere deres besøg, herunder angive deres private adresse. På baggrund af input fra DAC's egen analyse og adressedata fra små 500 besøgende viste en conzoom®analyse, at der er en overrepræsentation blandt de besøgende af conzoom®typerne Kulturnaut og Ung Andel og conzoom®grupperne Velhavere og Vid og velstand

 

"Ved at opfatte publikum som conzoom®typer har vi fået et større fokus på vores publikum og et fælles internt sprog til at tale om vores publikum på"

- Nanna Sverrild, Kommunikationsrådgiver Dansk Arkitektur Center (DAC)

 

Kulturnauter, Velhavere og Karriereorienterede

Analysen har bekræftet nogle af de antagelser, DAC havde om sit publikum, samtidig med at de har opnået en større indsigt. Analysen viste, at conzoom®gruppen Velhavere er den næststørste publikumsgruppe, ligesom det er blevet nuanceret, hvilke publikumsgrupper, der bruger DACs forskellige tilbud. Derudover analyserer DAC løbende publikums loyalitet med Net Promotor Score (NPS)-metoden, hvor der spørges til i hvilket omfang publikum vil anbefale DAC til andre. Målingens resultater kobles til conzoom®, hvilket tydeliggør loyalitetsniveauet blandt forskellige publikumstyper. Det er conzoom®typerne Kulturnaut og Formue og formåen, der scorer højst

 

Oplevelser målrettet bestemte mennesker

Ved at arbejde med conzoom®typerne får DAC en unik indsigt til at udvikle deres produkter og markedsføring. De kan desuden detaljeret dokumentere, hvilke persontyper, der kommer til deres udstillinger, arrangementer og projekter. Samtidig kan DAC løbende monitorere udviklingen og dermed se effekten af de tiltag og kampagner, der iværksættes for at opnå den ønskede publikumsvækst

 


Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC har to spor i sit virke: Et bredt borgerrettet spor og et professionelt sektorspor