Bosætningsindsatser i danske kommuner

Alle kommuner ønsker sig nye borgere og de fleste ønsker sig flere børnefamilier.
Læs analysen af de danske kommuners bosætningsstrategier og se, hvordan
Geomatic kan bidrage til en datadreven og målrettet bosætningsindsats

 

Bosætningsindsatser i danske kommuner: Kommer børnefamilierne nu?

 

White paperet sætter fokus på de danske kommuners bosætningsstrategier i en afdækning af alle 98 kommuners bosætningsstrategier og aktivitetsplaner. På den baggrund opstilles 6 anbefalinger til datadrevne bosætningsindsatser

 

Download white paperet

White paper_Bosætning_Forside

1 Få indsigt i de nuværende til- og fraflyttere

Som forarbejde til enhver bosætningsstrategi er det nyttigt at analysere de nuværende flyttemønstre og få belyst, hvilke karakteristika, der gør sig gældende ved både til- og fraflyttere og gerne indsat i et historisk perspektiv, fx ved at sammenligne med samme analyse fra sidste strategiproces, hvis det findes.

 

Analysen kan med fordel afdække både flytninger ind og ud af kommunen samt interne flytninger, som bør sammenholdes med en tilsvarende analyse af alle de nuværende borgeres karakteristika. Analysen kan skabes på baggrund af både kommunens egne data fra CPR og BBR og/eller i kombination med eksterne data om socioøkonomi, livsstil, adfærd og holdninger.

 

Har kommunen ikke interne ressourcer, kan analysen gennemføres i samarbejde med en leverandør, der er dygtig til at arbejde med data, og som evt. kan afdække kommunens mønstre i forhold til nabokommunernes.

2 Skal tendensen styrkes eller ændres?

Brug indsigterne fra flytteanalysen ovenfor til at afgøre, om de nuværende flyttemønstre viser en tendens, kommunen ønsker at forstærke eller ændre. Svaret på dét spørgsmål er afgørende for valget af målgrupper. Skal de eksisterende tendenser styrkes, bør afdækningerne i flytteanalysen bruges til at identificere målgrupperne.

 

Ønskes der omvendt at ændre på de nuværende tendenser, skal der naturligvis udpeges andre målgrupper. Det er uundgåeligt, at det vil kræve aktive til- og fravalg, men det er også sandsynligt, at flytteanalysen udpeger oplagte valg.

 

Når trin 2 afsluttes, har kommunen fastlagt de målgrupper, strategien skal centrere omkring. Husk, at det at udvælge nogle få målgrupper ikke indebærer, at man afskærer muligheden for at bosætningsindsatserne også kommer borgere uden for dette segment til gode, men at målgruppevalget er det kompas, bosætningsindsatserne planlægges efter.

3 Fastlæg kommunens markedsposition

Kommunens markedsposition er et afgørende parameter for, hvordan kommunen bør tilrettelægge sine bosætningsindsatser. Markedspositionen skal i denne sammenhæng forstås som den position, kommunen indtager i markedet for tiltrækning af tilflyttere.

 

Appellerer din kommune fx særligt til naturelskende seniorer eller cykelglade hipstere? I fastlæggelsen heraf kan anvendes en SWOT-analyse eller andre fremgangsmåder. Vigtigt er det, at analysen afklarer, hvad der er det særligt attraktive ved ikke bare egen kommune, men også nabokommunerne – og tilsvarende under overskriften ”udfordringer”. Viden om, hvad de konkurrerende kommuner gør, er vigtigt i forhold til at sikre det unikke i lige præcis jeres bosætningsindsats.

 

At skabe en bevidsthed om, at I konkurrerer mod nogle andre kommuner i jeres bosætningsindsatser, kan desuden hjælpe til at skærpe opmærksomheden på behovet for at skille sig ud og gøre tingene anderledes end naboen.

4 Foretag en målgruppeanalyse

Inden bosætningsindsatserne og -aktiviteterne fastlægges, bør I dykke yderligere ned i den eller de valgte målgrupper. Des større kendskab til målgruppens karakteristika udover de, der blev identificeret i flytteanalysen, des bedre grundlag for at planlægge og kommunikere indsatser og aktiviteter, der passer til målgruppen.

 

Afdæk deres nuværende geografi, målgruppens størrelse, hvordan I bedst kommunikerer til dem og hvilke parametre, der påvirker deres boligvalg.

 

En del kan afdækkes ud fra statistiske data af fx en analysevirksomhed, men der kan også suppleres med fx fokusgruppeinterview eller en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens egne tilflyttere. En kombination er mest ideelt, men også mest ressourcekrævende. Det vil dog være med til at sikre, at de påtænkte bosætningsaktiviteter har gennemslagskraft hos den/de ønskede målgrupper og dermed, at indsatser får en effekt.

5 Planlæg aktiviteterne ud fra målgrupperne

Opstil aktiviteter ud fra ovenstående analysearbejde og tænk på, hvordan den konkrete aktivitet skal hjælpe til at formidle, at kommunen er et rart sted for lige netop jeres målgruppe at bo.

 

Flere kommuner anfører i deres aktivitetsplaner, at de ønsker information til tilflyttere i en velkomstpakke, hvilket også kan være en rigtig god idé. Husk bare, at det kun er borgere, der allerede har valgt kommunen til, der nyder godt af dette.

 

Husk også, at aktiviteterne kan både være events, synlighedskampagner, markedsføringskampagner eller noget helt fjerde.

6 Kommunikér målrettet og relevant

Kommunikér aktiviteterne tydeligt og relevant til målgruppen og husk, at I som udgangspunkt kommunikerer til en uinteresseret målgruppe. Derfor skal budskab, platform og timing være velovervejede i forhold til målgruppen.

 

Mange kommuner opererer med særlige undersider målrettet tilflyttere på deres hjemmesider, men ofte virker disse ufokuserede, uopdaterede og formentlig ser målgruppen den slet ikke, fordi vi som borgere sjældent surfer rundt på kommune-hjemmesider, medmindre vi har en konkret henvendelse til den pågældende kommune.

 

Rationalet er her det samme som i kommerciel marketing: ”Hvis det handler om mig, så køber jeg”. Afvejningen af pris og kvalitet er derfor altafgørende for at opnå den ønskede effekt.

Gør din bosætningsindsats datadrevet og målrettet

At flytte er en af de største beslutninger, vi træffer i vores liv, og der er mange faktorer, der spiller ind. Heriblandt en kommunes og et områdes brand og de associationer, vi har om et nabolag.

 I Geomatic arbejder vi med viden, der driver din bosætningsindsats frem. Vi rådgiver og analyserer, så du får det bedste udgangspunkt for at forstå de lokale flyttemønstre og kommunikere målrettet og relevant til potentielle tilflyttere.

Vi tilbyder

Bosætningsanalyse

Indsigt i bosætningstendenser er afgørende for at kvalificere både bosætningsstrategier og effektmåling af gennemførte bosætningsindsatser. Med en bosætningsanalyse kortlægges de demografiske karakteristika ved fraflyttere, tilflyttere og interne flytninger i en kommune, evt. opdelt på byområder.

 

På baggrund af data om adresser med flytninger analyseres de flyttende familier ud fra følgende parametre:

 • Alder, familietype og livsfase
 • Geografisk afdækning af tilflytternes tidligere bolig og nuværende
 • Boligmæssig afdækning af tilflytternes tidligere bolig og nuværende
 • Socioøkonomi: Uddannelse, beskæftigelse, indkomst og formue etc.
 • conzoom®typefordeling i matrix på tilflytternes gamle og nye adresse

 

 Analysen giver et databaseret grundlag for:

 • At vurdere effekten af bosætningsindsatser
 • Strategiske beslutninger om tendensforstærkning eller -ændring
 • Valg af målgrupper
 • Planlægning af bosætningsindsatser
 • Eksekvering af målrettede kampagneaktiviteter til den/de valgte målgrupper

 

Analysen kan kombineres med en analyse af borgersammensætningen i kommunens områder ud fra samme kriterier som oplistet ovenfor. Det giver et fuldt indblik over beboersammensætningen til fastlæggelse af udviklingsstrategi, byggeplaner og andre byplanlægningsmæssige formål.

Målgruppeanalyse

Målgruppeanalyser foretages forud for planlægningen af bosætningskampagner og -indsatser, og skal kvalificere relevansen af de aktiviteter, kampagneformer og kanaler, der vælges. Udover den viden, målgruppen er identificeret ud fra, supplerer vores målgruppeanalyser med viden om:

 • Målgruppens størrelse og geografi
 • Målgruppens demografi: Boligform, socioøkonomi, familietype etc.
 • Forbrugeradfærd, livsstil og holdninger
 • Medieforbrug
 • Online adfærd

Datadrevet eksekvering af kampagneindsatser

Når målgruppen er udpeget og strategien er lagt, kan conzoom® sikre, at budskaberne når frem til rette modtager. conzoom® er et datadrevet segmenteringsværktøj, der inddeler danskerne i 36 segmenter. Dem kan du nå ud til via både traditionelle offline kampagneaktiviteter eller online med målrettet, digital segmentering.

 

conzoom® til offline kampagner

Få målgruppernes opmærksomhed ved at ramme dem direkte i postkassen. Alle danske husstande er conzoom®segmenteret og du kan derfor få dit budskab ud med husstandsomdelt til dine målgrupper.

Vælg din geografiske tilstedeværelse: Hold dine events eller styrk indsatserne i områder, hvor målgrupperne er stærkt repræsenterede. 

 

conzoom® til online kampagner

Køb målgrupper i stedet for placeringer, når du annoncerer online og få mere ud af annoncekronerne. Med conzoom®digital kan du optimerer din online annoncestrategi og få flere relevante eksponeringer af dit budskab.

Jeanette Mayland Olsen

Head of Marketing & Communications, Advisor

+45 2662 2330

Få en datadrevet bosætningsindsats

Jeanette Mayland Olsen rådgiver om, hvordan din kommunes bosætningsindsats kan optimeres med data

person_outline
mail_outline
phone

Tilmeld dig Geomatics nyhedsbrev