Gør din bosætningsindsats datadrevet og målrettet

 

At flytte er en af de største beslutninger, vi træffer i vores liv, og der er mange faktorer, der spiller ind. Heriblandt en kommunes og et områdes brand og de associationer, vi har om et nabolag.

I Geomatic arbejder vi med viden, der driver din bosætningsindsats frem. Vi rådgiver og analyserer, så du får det bedste udgangspunkt for at forstå de lokale flyttemønstre og kommunikere målrettet og relevant til potentielle tilflyttere.

 

Geomatic tilbyder

Bosætningsanalyse

Indsigt i bosætningstendenser er afgørende for at kvalificere både bosætningsstrategier og effektmåling af gennemførte bosætningsindsatser. Med en bosætningsanalyse kortlægges de demografiske karakteristika ved fraflyttere, tilflyttere og interne flytninger i en kommune, evt. opdelt på byområder.

På baggrund af data om adresser med flytninger analyseres de flyttende familier ud fra følgende parametre:

 • Alder, familietype og livsfase
 • Geografisk afdækning af tilflytternes tidligere bolig og nuværende
 • Boligmæssig afdækning af tilflytternes tidligere bolig og nuværende
 • Socioøkonomi: Uddannelse, beskæftigelse, indkomst og formue etc.
 • conzoom®typefordeling i matrix på tilflytternes gamle og nye adresse

 Analysen giver et databaseret grundlag for:

 • At vurdere effekten af bosætningsindsatser
 • Strategiske beslutninger om tendensforstærkning eller -ændring
 • Valg af målgrupper
 • Planlægning af bosætningsindsatser
 • Eksekvering af målrettede kampagneaktiviteter til den/de valgte målgrupper

Analysen kan kombineres med en analyse af borgersammensætningen i kommunens områder ud fra samme kriterier som oplistet ovenfor. Det giver et fuldt indblik over beboersammensætningen til fastlæggelse af udviklingsstrategi, byggeplaner og andre byplanlægningsmæssige formål.

Målgruppeanalyse

Målgruppeanalyser foretages forud for planlægningen af bosætningskampagner og -indsatser, og skal kvalificere relevansen af de aktiviteter, kampagneformer og kanaler, der vælges. Udover den viden, målgruppen er identificeret ud fra, supplerer vores målgruppeanalyser med viden om:

 • Målgruppens størrelse og geografi
 • Målgruppens demografi: Boligform, socioøkonomi, familietype etc.
 • Forbrugeradfærd, livsstil og holdninger
 • Medieforbrug
 • Online adfærd
Datadrevet eksekvering af kampagneindsatser

Når målgruppen er udpeget og strategien er lagt, kan conzoom® sikre, at budskaberne når frem til rette modtager. conzoom® er et datadrevet segmenteringsværktøj, der inddeler danskerne i 36 segmenter. Dem kan du nå ud til via både traditionelle offline kampagneaktiviteter eller online med målrettet, digital segmentering.

 conzoom® til offline kampagner

 • Få målgruppernes opmærksomhed ved at ramme dem direkte i postkassen. Alle danske husstande er conzoom®segmenteret og du kan derfor få dit budskab ud med husstandsomdelt til dine målgrupper. Læs mere her
 • Vælg din geografiske tilstedeværelse: Hold dine events eller styrk indsatserne i områder, hvor målgrupperne er stærkt repræsenterede. Læs mere om conzoom® her

 conzoom® til online kampagner

 • Køb målgrupper i stedet for placeringer, når du annoncerer online og få mere ud af annoncekronerne. Med conzoom®digital kan du optimerer din online annoncestrategi og få flere relevante eksponeringer af dit budskab. Læs mere her

Vind kampen om tilflytterne med data

Udfyld dine kontaktoplysninger, så kontakter Jeanette Mayland Olsen dig for en dialog om den datadrevne bosætningsindsats

person_outline
mail_outline
phone