Svendborg Kommune: Fem børnehuse får en ekstra pose penge

Del artikel:

VIRKSOMHED

Svendborg Kommune ligger på Sydfyn, og har i dag over 57.000 indbyggere og 34 børnehuse.

PULJE TIL MERE PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGTILBUD

Med aftale om finansloven for 2015 afsættes der 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf anvendes blandt andet til differentieret normering i børnehuse, det vil sige børnehuse, der har en forholdsvis stor andel af børn og familier med særlige udfordringer.

Der har ikke tidligere været taget højde for disse børnehuse i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud.

DEMOGRAFISK OG SOCIOØKONOMISK PROFIL FOR HVERT BØRNEHUS

I et samarbejde mellem Service og Økonomi, Sekretariat og Dagtilbud og Plan og Geodata i Svendborg Kommune er der udarbejdet en demografisk og socioøkonomisk profil for hvert børnehus. Profilerne tager udgangspunkt i KORA's rapport "Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune" (udarbejdet i 2015) og antal indmeldte børn i marts 2015.

Profilerne er genereret ved at knytte en række variable på det enkelte barn og dets familie, herunder barnets køn og familiens uddannelsesniveau, indkomst, socialgruppe og moderens alder ved barnets fødsel.

DIFFERENTIERET NORMERING TIL FEM BØRNEHUSE

På baggrund af profilerne er fem børnehuse blevet tildelt differentieret normering i 2015 og 2016.

"Vi ønskede med analysen at fordele nogle ekstra resurser til de børnehuse, hvor de kan gøre den største forskel for udsatte børn, og det skulle ske efter klare kriterier og ikke ud fra vores forforståelser. Analysen bekræftede vores antagelser i forhold til de børnehuse, der er mest udfordrede, men ændrede rangfølgen af de øvrige børnehuse, hvilket giver anledning til refleksion over vores forforståelser."

- Pia Nørgaard, Dagtilbudsleder, Svendborg Kommune