Næstved Kommune: Data skal styrke politiske beslutninger

Del artikel:

Virksomhed

Næstved Kommune ligger i den sydlige del af Sjælland og har i dag over 81.000 indbyggere. Næstved Kommune er i gang med at formulere en bosætningsstrategi, der bl.a. skal danne baggrund for aktiviteter og kampanger, der skal tiltrække borgere til kommunen og fastholde de borger, der er.

Uklart billede af til- og fraflyttere

Kendskabet til Næstved Kommunes tilog fraflyttere byggede til en vis grad på fornemmelser og der var et ønske om få et mere faktabaseret udgangspunkt for arbejdet med kommunens nye bosætningsstrategi. Derudover var der også en nysgerrighed i forhold til, hvilke karakteristika, der kendetegner til- og fraflytterne i nabokommunerne.

Husstandstyperne skabte indsigt

Næstved Kommune gennemførte selv analysen. De analyserede med udgangspunkt i Geomatic Public klassifikation. Først skabte de et overblik over, hvilke husstandstyper, der bor i kommunen (bl.a. A1 Karriereorienteret familie med økonomisk overskud og A4 Velstillet i nybygget eller nyrenoveret bolig). Herefter analyserede de, hvilke husstandstyper, der flyttede til og fra kommunen i perioden 2008-2013. De så både på, hvilken husstandstype, de tilhørte på deres gamle adresse og hvilken husstandstype, de blev på deres nye adresse.

Klare tendenser i tilflytningen

Analysen af flytninger til og fra Næstved Kommune viste, at der er positiv tilflytning til kommunen. Tendensen viste, at en større gruppe tilflyttere tilhører husstandsgruppen C Livet på landet, og de bosætter sig ofte i kommunens oplandsbyer. Det stemmer overens med de mange udstykninger til boliger, der har været i kommunen igennem de seneste par år. De unge i husstandsgruppen F Storbyliv og H Unge på vej flytter dog ofte fra kommunen og bosætter sig i de større uddannelsesbyer.

Stærkere beslutningsgrundlag

Analysen har været med til at give Næstved Kommune et godt udgangspunkt for at udarbejde en bosætningsstrategi, der inddrager den statistiske viden om deres egen og nabokommunernes til- og fraflytteres socioøkonomiske karakteristika. Bosætningsstrategien behandles nu politisk. Arbejdet med Geomatic Public kan desuden inspirere til at inddrage sociodemografiske data i andre af kommunens opgaver.

"Arbejdet med Geomatic Public i dette projekt har gjort begrebet socioøkonomiske data mindre abstrakt og givet mulighed for at bruge og se data på en anden måde i organisationen"

- Marie Nissen Bonefeld, kommuneplanlægger, Næstved Kommune