Movia: Buskundepotentiale bestemmer busruter

Del artikel:

Virksomhed

Movia er Danmarks største trafikselskab. Selskabet dækker hele Østdanmark minus Bornholm og servicerer 212 mio. årlige passagerer fordelt på 477 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger. På nær telebuslinjer er alle buslinjer og de 15.000 fysiske stoppesteder i dækningsområdet geokodet, og der indsamles dagligt en mængde passager og køretidsdata, som er knyttet til disse. De indsamlede busdata giver sammen med demografiske data mulighed for en række spatiale analyser, data mining og modellering. 

Potentialeberegning giver overblik

Movia går systematisk til værks og identificerer potentielle nye buskunder ud fra Geomatics conzoom®typer. I sit analysearbejde har Movia tildelt hver conzoom®type en såkaldt buskundeværdi mellem 0 og 100. Typer med høj værdi har stor sandsynlighed for at stige på bussen - i det omfang, der er en brugbar busløsning til rådighed. Scoren er fastlagt af Movias analytikere og på baggrund af denne, samt data om dag- og natbefolkning fra Danmarks Statistik, har Geomatic beregnet et buskundepotentiale, der kan udstilles i det danske kvadratnet på et kort.

"Buskundepotentialelaget er et stærkt visuelt værktøj, der giver et hurtigt overblik og som jeg bruger i kontakten med både embedsmænd og politikere i kommunerne eller direkte til borgerne"

- Troels Tofte Hansen, trafikplanlægger, Movia

Buskundetyperne

Det er især de unge og enlige såsom Karrierestarter, Ung andel, Byens Puls og Citysingle, der har en høj score. Derimod viser Movias analyser, at det ikke er så nemt at få gruppen med Overskud i hverdagen, Dannevang, og Lærkevej til at købe flere busbilletter. Derved kan Movia med udgangspunkt i kortlægningen vurdere, om betjeningen på de eksisterende ruter er tilstrækkelig, eller om der skal lægges nye ruter, flyttes stoppesteder eller køres oftere på bestemte tider af døgnet.

Kombinationen af buskundepotentialeberegningerne og Movias egne data på antallet af rejser på de forskellige buslinjer, giver Movia det bedste udgangspunkt for at vurdere, om buslinjerne skal rettes til eller der skal helt nye buslinjer til.

"Et konkret eksempel er, at vi brugte buskundepotentialet, da vi sidste år siden skulle oprette den nye buslinje 9A, der kører fra Glostrup st. og ind til centrum af København. Det var naturligt at inddrage en kortlægning af kunderne i den proces, for at blive klogere på kunderne langs ruten"

- Troels Tofte Hansen, trafikplanlægger, Movia

Fremtidens buslinjer er datadrevne

Udover at forbedre det eksisterende rutenet, er buskundepotentialeberegningerne også en del af det langsigtede arbejde med at tilpasse buslinjerne, når metroen i 2018 åbner for cityringen og dermed skaber et anderledes behov for busdrift i København end der er i dag.

"Vi forventer, at kaste samtlige buslinjer op i luften og omlægge en del af dem, når metroudvidelsen åbner, fordi metroen vil overtage betjeningen af nogle af de strækninger, vores busser kører på i dag. Her vil buskundepotentialet naturligvis være ét af de redskaber, der skal hjælpe os med at fastlægge de nye linjeføringer"

- Troels Tofte Hansen, trafikplanlægger, Movia