Odense Renovation vil nudge sig til bedre affaldssortering

Del artikel:

Affaldssortering er en gevinst for alle, når mere kan genanvendes. Derfor arbejder alle landets renovationsselskaber på at motivere borgerne til at få puttet det rigtige affald i den rigtige beholder. Odense Renovation er i samarbejde med WElearn gået i gang med at udvikle en indsats, der gennem især nudging-tiltag skal motivere og skabe en mere positiv stemning omkring affaldssortering.

 

Med udgangspunkt i et udsnit af Odense Kommune og de conzoom®typer, der bor i området, har WElearn udarbejdet et sæt af tiltag, der skal iværksættes henover sommeren:

 

"Vi har suppleret conzoom® med antropologiske data og på den baggrund udviklet fire forskellige tiltag, der hver især skal bidrage til at skabe motivation til affaldssorteringen. Vi satser især på nudgingtiltag og matche aktiviteterne med de conzoom®typer, der bor i hvert område," udtaler Morten Ploug Henriksen, adfærdsdesigner i WElearn A/S.

 

Kampagnen udrulles i boligområdet Kildemosen, der består af 7 boligblokke. Områdets beboere tilhører oftest conzoom®typerne E1 City-singler, E5 Familiebånd og G2 Vise veteraner. 

 

"Viden om conzoom®typerne har hjulpet os med den indledende afdækning af, hvordan vi kunne skalere tiltagene. Vi er overbeviste om, at vi kan påvirke segmenterne ud fra personlig, sociale og kontekstuelle nudging-metoder, og det er baggrunden for de aktiviteter, der iværksættes," siger Morten Ploug Henriksen.

 

Tiltagene inkluderer blandt andet talende affaldscontainere, et affaldsbingo og social nudging, hvor de, der er gode til at sortere affald, fremhæves.

 

"Vores afdækning har vist, at børn faktisk både er bedre til at sortere affald og går mere op i det end forældrene blandt visse segmenter. Det vil vi selvfølgelig gerne forsøge at udnytte ved at lade børnene trække forældrene i den rigtige retning," fortæller Morten Ploug Henriksen.

 

Projektet i Kildemosen løber henover sommeren. Efterfølgende skal det evalueres og Odense Renovation vil herefter vurdere, om det skal udbredes til resten af kommunen.